Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg


 
 
Община Марица, Селско стопанство