Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 
Новини и актуална информация

 
Контролно-Техническа Инспекция /КТИ/ ще извърши технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2015 год
18-05-2015

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕДРА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с писмо с Изх. №  16-411/11.05.2015 г.на КТИ , предвид изпълнението на  Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРК на ЗГТ/ публикуван в ДВ бр.79/1998 год., чл. 16, КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ /КТИ/ ще извърши технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2015 год.

В деня на прегледа, собствениците представят машините технически изправни, обезопасени и в добър външен вид на определени от кметовете на населени  места сборни пунктове.

 

Необходими документи:

  • Документ за самоличност – лична карта;
  • Документ за регистрация на техниката;
  • Документ за правоспособност;
  • Застраховка „Гражданска отговорност“ за 2015 год.;
  • Оборудвани с противопожарни уреди и съоръжения.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: За повторно идване на инспекторите от КТИ, на собствениците ще им бъде наложена парична глоба в размер, упоменат в ЗРК на ЗГТ.          

 

ТЕЛ. ЗА СПРАВКИ: 032 / 622 815, сутрин до 9.00 часа.

 

Техническите прегледи ще се извършват съобразно следния график:

График за извършване на годишен технически преглед