Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 

КМЕТ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ


ЗАМЕСТНИК КМЕТ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ПЕТЪР ИВАНОВ МИНКОВ


ЗАМЕСТНИК КМЕТ

ЕВРОПРОЕКТИ И ПОЛИТИКИ

ГЕРГАНА СПАСОВА ТИТЮКОВА

 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА

ПЕТКО ТАНЧЕВ ЧОЧЕВ

   

СЕКРЕТАР

НАДЕЖДА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА