Община Марица

Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 

КМЕТ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ


ЗАМЕСТНИК КМЕТ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ПЕТЪР ИВАНОВ МИНКОВ


ЗАМЕСТНИК КМЕТ

ЕВРОПРОЕКТИ И ПОЛИТИКИ

ГЕРГАНА СПАСОВА ТИТЮКОВА

 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА

ПЕТКО ТАНЧЕВ ЧОЧЕВ

   

СЕКРЕТАР

НАДЕЖДА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА