Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 

Обща информация за кметствата.

Кметство Населено място Население Землище

бруто жил. територия

ха

жил. територия

ха

обществени терени

ха

зеленина

ха

брой жители възможност на територията

площ

ха

жители/кв.м.
Бенковски 134.8 87.40 3.80 6.10 1164 3400 1689.3 68.90
Войводиново 102.7 96.90 6.44 4.90 1978 3210 1305.7 151.49
Войсил 110.9 80.68 2.18 2.18 980 3460 1801.1 54.41
Граф Игнатиево 191.3 119.97 2.26 1.44 1759 4630 2859.7 61.51
Динк 55.2 36.20 2.30 3.40 806 1490 588.3 137.00
Желязно 16.4 11.97 1.46 0.26 374 450 651.0 57.45
Калековец 162.0 103.70 8.47 7.52 2657 5060 1791.1 148.34
Костиево 146.6 97.47 4.01 13.50 1723 4190 2348.9 73.35
Крислово 65.0 52.50 1.40 8.12 567 950 678.1 83.61
Маноле 241.2 217.20 6.03 11.90 2999 7530 3189.2 94.04
Манолско Конаре 67.2 66.85 3.15 1.20 672 2260 1348.5 49.83
Радиново 67.5 55.37 1.88 1.96 679 1820 1270.5 53.44
Рогош 197.4 180.90 10.50 3.60 3044 6170 2711.2 112.28
Скутаре 181.3 167.90 4.02 5.10 2233 5666 1854.2 120.43
Строево 124.0 87.76 4.28 6.26 1660 2542 2488.0 66.72
Трилистник 58.8 47.20 1.60 1.50 772 1532 1183.9 65.21
Труд 229.0 137.00 6.00 1.50 3806 6250 3965.0 95.99
Царацово 129.9 76.17 2.47 0.91 2147 4060 1457.0 147.36
Ясно поле 69.0 48.03 2.86 4.00 690 1860 1080.0 63.89
ОБЩО 2350.2 1771.08 75.11 85.35 30710 67530 34260.7 89.64