Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                  (За публикуване на интернет страницата на общината)
     за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.
                           (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)
         ОБЛАСТ: ПЛОВДИВ   ОБЩИНА: МАРИЦА
         С.ЦАРАЦОВО   КМЕТСТВО: ЦАРАЦОВО                СЕКЦИЯ 002
         АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
                     ----------------------------------------------
                                         ИМЕ
                     ----------------------------------------------
                     АГНЕСА АНТИМОВА ХАДЖИЕВА
                     АКСИНИЯ ИЛИЕВА ЦОНЕВА
                     АЛБЕНА АТАНАСОВА ДИМОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ МАНЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ СЪБЕВСКИ
                     АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ КОЛЕВ
                     АНА ДЕЛКОВА ЗАПРЯНОВА
                     АНА ПЕТРОВА ТУРЧИНСКА
                     АНГЕЛ АНДОНОВ АНДОНОВ
                     АНГЕЛ АНДОНОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ КОСТОВ ГЕНКОВ
                     АНГЕЛ ПЕТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ МИКОВ
                     АНГЕЛИНА АТАНАСОВА РАДЕВА
                     АНГЕЛИНА ЮРИЕВА КАЛЕЕВА
                     АНДОН АНГЕЛОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     АНДОН НИКОЛОВ ДОНКОВ
                     АНДРЕАНА ЖИВКОВА АТЪПОВА
                     АНКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
                     АНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     АННА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
                     АНТИМ ВЕСЕЛИНОВ ЛОПАТАРЕВ
                     АНТОАНЕТА ДИНЕВА ТОСЕВА
                     АНТОАНЕТА ЗАПРЯНОВА ЛАЙКОВА
                     АРИЗАН ДАНЧЕВ КРИВЧЕВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ ПОПОВ
                     АСЕН АТАНАСОВ ИЛИЕВ
                     АСЕН БОРИСОВ ЧАКЪРОВ
                     АСЕН МЕТОДИЕВ ПОПОВ
                     АСЕН СТОИЛОВ ХАДЖИЕВ
                     АСПАРУХ ИВАНОВ ИГНАТОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
                     АТАНАС ДИНКОВ МИХОВ
                     АТАНАС ЗАПРЯНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ЗАПРЯНОВ ЗАПРЯНОВ
                     АТАНАС ЗАПРЯНОВ ЛАЙКОВ
                     АТАНАС ЗДРАВКОВ МИШКАРОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ТАШУКОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ЯНКОВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ЙОРДАНОВ ВЪТЕВ
                     АТАНАС КОСТАДИНОВ ПЕТКОВ
                     АТАНАС КОСТОВ НИКОЛОВ
                     АТАНАС КРЪСТЕВ МИХАЙЛОВ
                     АТАНАС КУМАНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС НАЙДЕНОВ НЕШЕВСКИ
                     АТАНАС НИКОЛОВ МАТОВ
                     АТАНАС НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ
                     АТАНАС РАНГЕЛОВ МИХОВ
                     АТАНАС РАНГЕЛОВ НЕЦОВ
                     АТАНАС СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ
                     АТАНАСА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
                     АТАНАСА ДИНКОВА ТОСЕВА
                     АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
                     АТАНАСКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     АТАНАСКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
                     АТАНАСКА ИВАНОВА МИХОВА
                     АТАНАСКА МОМЧИЛОВА КРИВЧЕВА
                     АТАНАСКА НИКОЛОВА МАТОВА
                     АТАНАСКА НИКОЛОВА РАЗПОПОВА
                     АТАНАСКА ПЕТРОВА ТРАХНОВА
                     АТАНАСКА РАНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА
                     АТАНАСКА ТРЕНДАФИЛОВА ЛАЗАРОВА
                     АТАНАСКА ХРИСТОВА ТРЪНКОВА
                     АТАНАСКА ЦОКОВА СТОЙКОВА
                     АТАНАСКА ЯНЕВА ЛАЙКОВА
                     БАНКО НАЙДЕНОВ МИЛУШЕВ
                     БАНЮ ТЕНЕВ КАЦАРОВ
                     БИЛЯНА БОТЕВА ВИДОЛОВСКА
                     БИЛЯНА ДИНЧЕВА ПАРТАЛСКА
                     БЛАГА ЛЮБЕНОВА БОЗВЕЛИЕВА
                     БОГДАНА ГРОЗДАНОВА КОЛОВСКА
                     БОГДАНА РАНГЕЛОВА ТОДОРОВА
                     БОЖАНА НИКОЛОВА АНДОНОВА
                     БОЖАНА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА
                     БОЖИЙКА ВЛАДИМИРОВА ГЕМЕДЖИЙСКА
                     БОЖИЛ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
                     БОЖИЛ НАЙДЕНОВ ТОДОРОВ
                     БОЙНО ПЕТКОВ БОЙНОВ
                     БОНКА ВАСИЛЕВА КАЛЕЕВА
                     БОРИС АСЕНОВ ЧАКЪРОВ
                     БОРИС АСЕНОВ ЧАКЪРОВ
                     БОРИС ЗАПРЯНОВ ЛАЙКОВ
                     БОРИС ИВАНОВ НЕТОВ
                     БОРИС МЕТОДИЕВ ПОПОВ
                     БОТО ДИНЧЕВ ПАРТАЛСКИ
                     БОТО НЕНКОВ ВИДОЛОВСКИ
                     БОЯН ВАСИЛЕВ КАЛЕЕВ
                     БОЯНКА ФИЛИПОВА ГЕМЕДЖИЙСКА
                     ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ КАКАРОВ
                     ВАЛЕНТИН МИНКОВ КРЪСТЕВ
                     ВАЛЕНТИН РАНГЕЛОВ ТОСЕВ
                     ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА
                     ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ВАЛЕНТИНА ЯНКОВА ЯНКОВА
                     ВАЛЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА
                     ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ЛУЛЧЕВА
                     ВАНЯ ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
                     ВАСИЛ АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ВАСИЛ АТАНАСОВ ТАНЧЕВ
                     ВАСИЛ БОРИСОВ МИХАЙЛОВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ТАНЧЕВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ИГНАТОВ
                     ВАСИЛ ИГНАТОВ ВЛАДИМИРОВ
                     ВАСИЛ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
                     ВАСИЛ КРЪСТЕВ МИХАЙЛОВ
                     ВАСИЛ НАЙДЕНОВ ЛАЗАРОВ
                     ВАСИЛ ПЕТРОВ БОЖИЛОВ
                     ВАСИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ВАСИЛ РАНГЕЛОВ ТОСКОВ
                     ВАСИЛ СТОИЛОВ НИКОЛОВ
                     ВАСИЛ СТРАХИЛОВ НАЙДЕНОВ
                     ВАСИЛ ТАШЕВ КАЛЕЕВ
                     ВАСИЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
                     ВАСИЛА ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА
                     ВАСИЛА ДАМЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ТРЪНКОВА
                     ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ГАНЧЕВА
                     ВАСИЛКА ДИМИТРОВА МАРКОВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ВАСИЛКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
                     ВАСИЛКА РУМЕНОВА ХАДЖИЕВА
                     ВАСИЛКА ТРАЙКОВА ЛИЛОВА
                     ВАСИЛКА ЯНКОВА ТАШУКОВА
                     ВАСКА СТОЯНОВА НАЙДЕНОВА
                     ВАСКО КОСТАДИНОВ РУСЕНОВ
                     ВЕЛИКА ВАСИЛЕВА ПЛАЧКОВА
                     ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ПАТЪРСКА
                     ВЕЛИСЛАВ СТЕФАНОВ ЛИЧЕВ
                     ВЕЛИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ЙОРДАНОВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА
                     ВЕЛИЧКА ТРИФОНОВА ЗАШЕВА
                     ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ТЕРЗИЕВА
                     ВЕЛИЧКО СТОЯНОВ ЛИЧЕВ
                     ВЕЛЧО НИКОЛОВ ГАНЧЕВ
                     ВЕЛЬО ИЛИЕВ ГЕНЧЕВСКИ
                     ВЕНЦЕСЛАВ ВАСИЛЕВ ТОСКОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ БОЯНОВ ЯНКОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ДИНЕВ ТОСЕВ
                     ВЕРА АСЕНОВА ЛАЗАРОВА
                     ВЕРА НАДЕЖДЮВА ПАРТАЛСКА
                     ВЕРКА ХРИСТЕВА ПАСКАЛЕВА
                     ВЕСЕЛА РАНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА
                     ВЕСЕЛА СЛАВЧЕВА МИНЧЕВА
                     ВЕСЕЛИН АНТИМОВ ЛОПАТАРЕВ
                     ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВЪТЕВ
                     ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
                     ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
                     ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ТОСЕВА
                     ВЕСКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
                     ВИДА РАДЕВА АТАНАСОВА
                     ВИДКА ГАНЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
                     ВИДКА НЕНКОВА АТАНАСОВА
                     ВИДКА ЦОНЧЕВА КИСЬОВА
                     ВИДКО БОТЕВ ВИДОЛОВСКИ
                     ВИДОЛ НЕНКОВ ВИДОЛОВ
                     ВИДОЛ СТАНЕВ СТАЙКОВСКИ
                     ВИДОЛ ТАНЧЕВ ГАТОВСКИ
                     ВИДОСЛАВ ТАНЕВ ГАТОВСКИ
                     ВИКТОР ЖИВКОВ ТОДОРОВ
                     ВИОЛЕТА ГИНОВА ЖЕКОВА
                     ВИОЛЕТА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
                     ВИОЛЕТА МАРИНОВА ЖЕКОВА
                     ВИОЛЕТА МАРИНОВА МАНЧОРОВА
                     ВЛАДИМИР НИКОЛОВ СТАВРЕВ
                     ВЛАДИСЛАВ АСЕНОВ АСЕНОВ
                     ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ
                     ВЛАДИСЛАВА ИЛИЕВА КАЗАКОВА
                     ВЪЛА НАЙДЕНОВА ХРИСКОВА
                     ВЪЛА ПЕТРОВА СТОЙКОВА
                     ВЪЛКА ГЕРОВА ТОСЕВА
                     ВЪЛКО ЦВЕТАНОВ РАНЧЕВ
                     ВЯРА СВЕТОСЛАВОВА ТИЧКОВА
                     ГАЛИН ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ
                     ГАЛЯ АЛБЕРТ ТАНЧЕВА
                     ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДОЙЧЕВА
                     ГАНА БОТОВА ГЕМЕДЖИЙСКА
                     ГАНКА ЦАНЕВА ГЕЧЕВА
                     ГЕНКА ДИМИТРОВА КОЛОВСКА
                     ГЕНКА ЛУКОВА РУСЕНОВА
                     ГЕНКО АТАНАСОВ РУСИНОВ
                     ГЕНО ЗАПРЯНОВ ГЕНОВ
                     ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ ПЕНОВ
                     ГЕОРГИ АНДОНОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     ГЕОРГИ БОЖИЛОВ ВЛАДИМИРОВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ НАЙДЕНОВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ШИЛКОВ
                     ГЕОРГИ ВЕЛЧЕВ ЛИЛОВ
                     ГЕОРГИ ГЕНОВ ГЕНОВ
                     ГЕОРГИ ДЕЛОВ ТОСЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОТЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЕФРЕМОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАТАНСКИ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РУСЕВ
                     ГЕОРГИ ДИНЧЕВ СТОЕНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КАЗАКОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕТОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧАКЪРОВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТОЙНОВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ СТОЕНЧЕВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ФУРНАДЖИЕВ
                     ГЕОРГИ МАТЕЕВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ РАЗПОПОВ
                     ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ БОЗВЕЛИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕМЕДЖИЙСКИ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДЯКОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ШИКОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДОЧЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОЛОВСКИ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПОПОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТАНЧЕВ
                     ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ ИГНАТОВ
                     ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ ТРЪНКОВ
                     ГЕОРГИ СИМЕОНОВ АНДРЕЕВ
                     ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ПЕЕВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГРОШЕВ
                     ГЕОРГИ ТАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТАШЕВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТЕВ НАЙДЕНОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГОСПОДИНОВ
                     ГЕРГАНА АНГЕЛОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ТАНЧЕВА
                     ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ТОНЧЕВА
                     ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА БОЖИКОВА
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ЛИЧЕВА
                     ГЕРГАНА МИЛЬОВА ИЛИЕВА
                     ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     ГЕРГИНА ИЛИЕВА ГЕМЕДЖИЙСКА
                     ГЕРГИНА КРЪСТЕВА ЛАЗАРОВА
                     ГИНА АНГЕЛОВА ЧОЛАКОВА
                     ГИНА СТОЯНОВА ИГНАТОВА
                     ГИНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     ГИРГИНА КРЪСТЕВА НЕДЕЛЧЕВА
                     ГЪЛЪБИНА ТОДОРОВА ХРИСТОЗОВА
                     ГЮРГА ТАНЧЕВА МАТАНСКА
                     ДАНАИЛ МАРИНОВ МИХАЙЛОВ
                     ДАНИЕЛА АСЕНОВА ЯНКОВА
                     ДАНИЕЛА ВЪЛЮВА АНДРЕЕВА
                     ДАНИЕЛА ДИНКОВА ТОДОРОВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ДАНИЕЛА ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     ДАНИЕЛА СТОЯНОВА КАРААТАНАСОВА
                     ДАНЧО АНГЕЛОВ МИКОВ
                     ДАРИНКА СЛАВЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ДАФИНА ГЕОРГИЕВА ГАТОВСКА
                     ДАФИНА ДОБРИЧКОВА ЛЕВЕНОВА
                     ДАФИНА ТОДОРОВА ТОСКОВА
                     ДАФИНКА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
                     ДЕЛА ДОЙЧЕВА СТАЙКОВСКА
                     ДЕЛКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА
                     ДЕЛКА ДОЙЧЕВА СТАЙКОВСКА
                     ДЕЛКО АТАНАСОВ ЗЛАТАНСКИ
                     ДЕНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ГЕМЕДЖИЙСКИ
                     ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
                     ДИАНА СЛАВЧЕВА КОЛЕВА
                     ДИАНА СПАСОВА НАЙДЕНОВА
                     ДИМИТРА ХРИСТОЗОВА НАЙДЕНОВА
                     ДИМИТРИЙКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ДИМИТРИЙКА ЙОРДАНОВА ТОСЕВА
                     ДИМИТРИЙКА ЦВЕТКОВА ТОПОРСКА
                     ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА МАТАНСКА
                     ДИМИТРИНА НАЙДЕНОВА РАДЕВА
                     ДИМИТРИНА СТАНКОВА ПЕЕВА
                     ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА ПЕТКОВА
                     ДИМИТРИЯ БОЙНОВА БОЙНОВА
                     ДИМИТРИЯ ВЪЛКОВА КОЛЕВА
                     ДИМИТРИЯ ИВАНОВА БИКОВА
                     ДИМИТРИЯ НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ НИКОЛОВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ТАНЕВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНАСТАСОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАНЧЕВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДЕЧЕВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ МАРИНОВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ЖЕКОВ
                     ДИМИТЪР КУМАНОВ ГЕНЧЕВСКИ
                     ДИМИТЪР МАРКОВ РУСЕВ
                     ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ БОЗВЕЛИЕВ
                     ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ТОДОРОВ
                     ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НАЙДЕНОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ МАТОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ БОЖИЛОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ КОЛОВСКИ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ ТРЪНКОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТЕВ ШИЛКОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ДИМО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИНКО АТАНАСОВ МИХОВ
                     ДИНЧО БОТОВ ПАРТАЛСКИ
                     ДИНЧО ГЕОРГИЕВ СТОЕНЧЕВ
                     ДИНЧО ПЕТКОВ ПАРТАЛСКИ
                     ДИНЬО РАНГЕЛОВ ТОСЕВ
                     ДИЯНА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА
                     ДИЯНА КИРИЛОВА ЗАШЕВА
                     ДНЕЛА ЗАПРЯНОВА ЧАКЪРОВА
                     ДОБРИНКА МИХОВА АТАНАСОВА
                     ДОЙЧО ДИНКОВ СТАЙКОВСКИ
                     ДОНА НИКОЛОВА ГЕНЧЕВСКА
                     ДОНЕТА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОНКА ГАНЧЕВА СТОЙКОВА
                     ДОНКА НЕНКОВА ЛАЗАРОВА
                     ДОНЧО ДЕЛКОВ ДОНЧЕВ
                     ДОЧКА МИЛЬОВА ИЛИЕВА
                     ДРАГАН  ВИДЕНОВ
                     ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ЕКАТЕРИНА ДОЙЧИНОВА ИГНАТОВА
                     ЕКАТЕРИНА КРЪСТЕВА МАРИНОВА
                     ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ГЕНКОВА
                     ЕЛЕНА АНДОНОВА СТОЯНОВА
                     ЕЛЕНА АТАНАСОВА РАЗПОПОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВЪТЕВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА АРАБАДЖИЙСКА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ЯНКУЛОВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА НАЙДЕНОВА
                     ЕЛЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     ЕЛЕНКА БОРИСОВА ВИДОЛОВСКА
                     ЕЛЕНКА БОРИСОВА НЕТОВА
                     ЕЛЕНКА ИГНАТОВА ШОПОВА
                     ЕЛЕОНОРА МАРИЯНОВА ШОПОВА
                     ЕЛИСАВЕТА НИКОЛОВА САНДЕКОВА
                     ЕЛКА ИВАНОВА МАЗНИКОВА
                     ЕЛКА РАНГЕЛОВА БАДОВА
                     ЕЛМИР СТОИЛОВ ХАДЖИЕВ
                     ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ ЛОПАТАРЕВ
                     ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ САНДЕКОВ
                     ЕМИЛ НЕДЕЛЧЕВ МАНЕВ
                     ЕРДЖАН МУСТАФА РАМАДАН
                     ЖЕЛЯЗКО ЙОРДАНОВ ДОЙЧЕВ
                     ЖИВКА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА
                     ЖИВКО ВЕЛКОВ АТЪПОВ
                     ЖИВКО ТОНЧЕВ ЖЕЛЕВ
                     ЗАПРЯН БОРИСОВ ЛАЙКОВ
                     ЗАПРЯН НАЧЕВ ЗАПРЯНОВ
                     ЗАПРЯН РАНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ЗАПРЯН РАНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ЗАПРЯНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
                     ЗАПРЯНА АТАНАСОВА ВЪТЕВА
                     ЗАПРЯНА ВЛАСЕВА НАЙДЕНОВА
                     ЗАПРЯНА СТОИЧКОВА ТОДОРОВА
                     ЗАПРЯНКА ВАСИЛЕВА ГЕРЕНСКА
                     ЗАПРЯНКА ИВАНОВА БИКОВА
                     ЗВЕЗДОМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ
                     ЗДРАВКО МАРИНОВ КАРААТАНАСОВ
                     ЗЛАТКА БОРИСОВА ЯНКОВА
                     ЗОЙКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     ЗОРИНКА ИВАНОВА ТАНЧЕВА
                     ЗОРНИЦА АТАНАСОВА ИГНАТОВА
                     ЗОЯ ДИМИТРОВА СТАЙКОВСКА
                     ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ЖЕКОВ
                     ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН АНТОНОВ МИТКОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ БОЖИКОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ТАШУКОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ЯНКОВ
                     ИВАН БЛАГОЕВ МАРИНОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ТАНЧЕВ
                     ИВАН ВЛАДИМИРОВ ИГНАТОВ
                     ИВАН ВЪЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЙСКИ
                     ИВАН ДИМИТРОВ КОСТОВ
                     ИВАН ДИНКОВ КОЕВ
                     ИВАН ДИНКОВ МИХОВ
                     ИВАН ЕНЕВ МИХАЙЛОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ЛАЗАРОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ЛАЗАРОВ
                     ИВАН КРУМОВ КРУМОВ
                     ИВАН КРУМОВ ЛАЗАРОВ
                     ИВАН ЛАЗАРОВ ТЕНЕВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ДОНКОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ НЕТОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
                     ИВАН ПЕТКОВ РАДЕВ
                     ИВАН РАНГЕЛОВ БИКОВ
                     ИВАН СЛАВЧЕВ МИНЧЕВ
                     ИВАН СТОИЛОВ ТОТЕВ
                     ИВАН СТОЯНОВ БОЗВЕЛИЕВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ТРАХНОВ
                     ИВАН ТАНЧЕВ ГАТОВСКИ
                     ИВАН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ХРИСТЕВ АРАБАДЖИЙСКИ
                     ИВАН ЦВЕТАНОВ ТАНЧЕВ
                     ИВАН ЧЕРНЕВ ЧЕРНЕВ
                     ИВАНА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА
                     ИВАНА ЕНЧЕВА РАНГЕЛОВА
                     ИВАНА ТОДОРОВА ТОТЕВА
                     ИВАНКА ГЕНЧЕВА КОЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
                     ИВАНКА ДЕЛЧЕВА КРИВЧЕВА
                     ИВАНКА КОЛЕВА СРЕДЕВА
                     ИВАНКА КОТОВА ПЕТКОВА
                     ИВАНКА КЪНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА МИХАЙЛОВА ПАРТАЛСКА
                     ИВАНКА НЕНКОВА МЕЧКАРЕВА
                     ИВАНКА ПЕТКОВА ТИТЕВА
                     ИВАНКА РАНГЕЛОВА СПИРОВА
                     ИВАНКА СТОИЧКОВА ПЕРЧЕВА
                     ИВАНКА ТИТОВА НАЙДЕНОВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
                     ИВАНКА ТРИФОНОВА ШИЛКОВА
                     ИВАНКА ХРИСТОЗОВА РАЙКОВА
                     ИВАНЧО КОСТАДИНОВ ТОСЕВ
                     ИВЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ИВЕЛИНА ФИЛИПОВА СОЛАКОВА
                     ИГОР ИЛИЕВ ЦОНЕВ
                     ИЛИАНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
                     ИЛИАНА НЕНКОВА КАЦИНИ
                     ИЛИНА АТАНАСОВА НАЙДЕНОВА
                     ИЛИЯ АСЕНОВ ПОПОВ
                     ИЛИЯ АТАНАСОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДЕЧЕВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ ЦОНЕВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ЦОНЕВ
                     ИЛИЯ КОСТАДИНОВ КАРАКОЛЕВ
                     ИЛИЯ КУМАНОВ ГЕНЧЕВСКИ
                     ИЛИЯ МАКАВЕЕВ ПЕТКОВ
                     ИЛИЯ МИХАЙЛОВ ЯНКОВ
                     ИЛИЯ НИКОЛОВ ТОПОРСКИ
                     ИЛИЯ ПЕТРОВ ПАНЧЕВ
                     ИЛИЯ ФИЛИПОВ МОНЧЕВСКИ
                     ИЛИЯ ЦОНЕВ ЦОНЕВ
                     ИЛИЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     ИЛИЯН РАНГЕЛОВ ТРЪНКОВ
                     ИЛИЯНА КОСТАДИНОВА ПАРТАЛСКА
                     ИЛИЯНА РАНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА
                     ИРИНА ЛАМБРЕВА КУМАНОВА
                     ИРИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОАННА НИКОЛОВА МАТЕВА
                     ЙОВА ДИМИТРОВА ЖЕКОВА
                     ЙОВКА ИВАНОВА МИНЧЕВА
                     ЙОВКО МИЛКОВ КРИВЧЕВ
                     ЙОНА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА
                     ЙОНКА КОТОВА ГЕМЕДЖИЙСКА
                     ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ СЪБЕВСКИ
                     ЙОРДАН АТАНАСОВ ШОПОВ
                     ЙОРДАН ВАСИЛЕВ КИРОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЙНОВ
                     ЙОРДАН ДИНЧЕВ ПАРТАЛСКИ
                     ЙОРДАН ЗЛАТАНОВ ТОШЕВ
                     ЙОРДАН КРЪСТЕВ ТОТЕВ
                     ЙОРДАН НИКОЛОВ СТОЕВСКИ
                     ЙОРДАН ПАНЧЕВ ШОПОВ
                     ЙОРДАН ПЕТКОВ ПЛАЧКОВ
                     ЙОРДАН РАНГЕЛОВ МАРИНОВ
                     ЙОРДАН СТОЙКОВ КИРОВ
                     ЙОРДАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАНА ДОБРИЧКОВА ПАРТАЛСКА
                     ЙОРДАНА ЗАПРЯНОВА ТЕНЕВА
                     ЙОРДАНА СТОИЛОВА НАЙДЕНОВА
                     ЙОРДАНА СТОЯНОВА ТАНЧЕВА
                     ЙОРДАНКА КРЪСТЕВА МИКОВА
                     ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА КАШЪМОВА
                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА МАНЕВА
                     ЙОРДАНКА РУМЕНОВА ДЕЧЕВА
                     ЙОРДАНКА СТОИМЕНОВА НАЙДЕНОВА
                     ЙОРДАНКА ТРИФОНОВА ГАНЧЕВА
                     ЙОРДАНКА УГРЕНОВА СТАЙКОВСКА
                     ЙОТКА ЙОТОВА КАЛЕЕВА
                     КАЛИНКА НАЙДЕНОВА НЕТОВА
                     КАЛЧО ПЕНЕВ ПАСКАЛЕВ
                     КАМЕН ТОДОРОВ СИДЕРОВ
                     КАРАМФИЛА ПЕТКОВА ЛАЗАРОВА
                     КАТЕРИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     КАТЕРИНА ХРИСТЕВА КИСЬОВА
                     КАТЯ КРЪСТЕВА КОСТАДИНОВА
                     КИНА ПЕТКОВА ЦОНЕВА
                     КИРИЛ ИВАНОВ МИЛАРОВ
                     КИРИЛ ПЕТРОВ ПАНЧЕВ
                     КИРИЛ СТОИЛОВ ЗАШЕВ
                     КОЛЬО АНДРЕЕВ ДАСКАЛОВ
                     КОСТАДИН ВАСИЛЕВ РУСЕНОВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
                     КОСТАДИН ИВАНОВ ИГНАТОВ
                     КОСТАДИН ИВАНЧЕВ ТОСЕВ
                     КОСТАДИН КИРИЛОВ МАРКОВ
                     КОСТАДИН РАНГЕЛОВ РУСЕНОВ
                     КОСТАДИН СПАСОВ НАЙДЕНОВ
                     КОСТАДИНКА ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА
                     КОСТАДИНКА СТОЯНОВА КАЗАКОВА
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ПЕЙКОВА
                     КРИСТИНА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА
                     КРИСТИНА ЯНКОВА АНДОНОВА
                     КРУМ ИВАНОВ КРУМОВ
                     КРЪСТАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     КРЪСТАНКА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
                     КРЪСТИНА ДИМИТРОВА МАДЖАРОВА
                     КРЪСТИНА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
                     КРЪСТЮ ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ
                     КРЪСТЮ ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
                     КРЪСТЮ ДИМИТРОВ МИЛУШЕВ
                     КУМАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     КЪНЧО ИВАНОВ ЕНЕВ
                     ЛАЛКА АТАНАСОВА НАЙДЕНОВА
                     ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МОНЧЕВСКА
                     ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА КАРАКОЛЕВА
                     ЛИЛИЯ ПАНКОВА ПЛАЧКОВА
                     ЛИЛЯНА АПОСТОЛОВА НИКОЛОВА
                     ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА ПРИМОВА
                     ЛИНКА КИРИЛОВА ТОТЕВА
                     ЛИНКА НИКОЛОВА БОЗДЕВА
                     ЛИНКА РАНГЕЛОВА ТРЪНКОВА
                     ЛЪЧЕЗАР РАДКОВ СТЕФАНОВ
                     ЛЮБИНА КОСТАДИНОВА ГАТОВСКА
                     ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
                     ЛЮБОМИРА ТАНЧЕВА ГАТОВСКА
                     ЛЮДМИЛ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     ЛЮДМИЛА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     МАГДА ГЕОРГИЕВА КАЛЕЕВА
                     МАГДА ЦВЕТАНОВА ИЛИНЧЕВА
                     МАГДАЛЕНА НИКОЛАЕВА КИРИЛОВА
                     МАГДАЛЕНА СТАНКОВА ЯНКОВА
                     МАКАВЕЯ ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     МАНОЛ ГЕОРГИЕВ АНАСТАСОВ
                     МАРГАРИТА ПЕТРОВА ЛИЧЕВА
                     МАРИАНА ИВАНОВА АТЪПОВА
                     МАРИАНА ИВАНОВА БОЗВЕЛИЕВА
                     МАРИАНА ЙОСИФОВА ЧАКЪРОВА
                     МАРИАНА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА
                     МАРИЙКА АТАНАСОВА БОЖИЛОВА
                     МАРИЙКА ВЕЛЕВА ГЕНЧЕВСКА
                     МАРИЙКА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА
                     МАРИЙКА ТОДОРОВА СЪБЕВСКА
                     МАРИН ЗДРАВКОВ КАРААТАНАСОВ
                     МАРИН ИВАНОВ ЧАКЪРОВ
                     МАРИН МИХАЙЛОВ ЯНКОВ
                     МАРИНА ГОЧЕВА ГОЧЕВА
                     МАРИЯ АВРАМОВА НАЙДЕНОВА
                     МАРИЯ БОРИСОВА ВИДОЛОВСКА
                     МАРИЯ БОРИСОВА ТОТЕВА
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА ТЕНЕВА
                     МАРИЯ ВИДОЛОВА ПИНДЖЕВА
                     МАРИЯ ВИДОЛОВА ТОДОРОВА
                     МАРИЯ ВИОЛЕТИНА КИРИЛОВА
                     МАРИЯ ВЪЛКОВА ДЕЧЕВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БИСТРЕКОВА
                     МАРИЯ ЕМИЛОВА САНДЕКОВА
                     МАРИЯ ЗАПРЯНОВА ПОПОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА КОЛОВСКА
                     МАРИЯ ИВАНОВА МИНЧЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА МОНЧЕВСКА
                     МАРИЯ КИРИЛОВА БОНЧЕВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДОНКОВА
                     МАРИЯ ЛАЗАРОВА ИЛИНЧЕВА
                     МАРИЯ ЛАЗАРОВА ТРЪНКОВА
                     МАРИЯ ПАВЛОВА БОЗВЕЛИЕВА
                     МАРИЯ ПЕНЧЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ПЕТКОВА ТОТЕВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА КОСТОВА
                     МАРИЯ РАНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА
                     МАРИЯ СТОИЧКОВА ДОНКОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ДОНЧЕВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА МИЛУШЕВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА РОГАЧЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТЕВА КОЛОВСКА
                     МАРИЯ ЯНКОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА ГЕНЧЕВСКА
                     МАРИЯНА ЙОРДАНОВА ДАМЯНОВА
                     МАРИЯНА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯНА НИКОЛАЕВА ИЛИНЧЕВА
                     МАРИЯНА ПАНЧЕВА ШОПОВА
                     МАРКО ХРИСТОЗОВ РУСЕВ
                     МАТЕЙ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     МАЯ ИВАНОВА АНДРЕЕВА
                     МАЯ СТОИЛОВА ПОПОВА
                     МИЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВА ЛАЗАРОВА
                     МИЛКА АТАНАСОВА ПОПОВА
                     МИЛКА РАНГЕЛОВА МИЛАРОВА
                     МИЛЧО ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     МИНКА ИЛИЕВА ЯНКОВА
                     МИНКА РАНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
                     МИНКА ТАНЕВА КРЪСТЕВА
                     МИНЧО АТАНАСОВ МИНЧЕВ
                     МИНЧО ЖЕКОВ ЖЕКОВ
                     МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ТИТЕВ
                     МИРОСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ ТРЪНКОВ
                     МИРОСЛАВА ИВАНОВА ГАНЧЕВА
                     МИТКО АСЕНОВ ПОПОВ
                     МИТКО БОРИСОВ ПОПОВ
                     МИТКО ИВАНОВ ТОТЕВ
                     МИТРА ГЕОРГИЕВА ЛУКОВА
                     МИТРА ПЕТКОВА МИТОВА
                     МИТРА ПЕТКОВА ТОСЕВА
                     МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ РАЗПОПОВ
                     МИХАИЛ ДИМИТРОВ РУСЕВ
                     МИХАИЛ ИЛИЕВ ЯНКОВ
                     МИХО АТАНАСОВ МИХОВ
                     НАДЕЖДА АСЕНОВА ЛОПАТАРЕВА
                     НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВА ЖЕЛЕВА-ТОТЕВА
                     НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ВИДОЛОВА
                     НАДЕЖДА ДИНЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     НАДЕЖДА ЕМИЛОВА МАНЕВА
                     НАДЕЖДА КИРИЛОВА КУМАНОВА
                     НАДЕЖДА МИРЧЕВА МАРКОВА
                     НАДЕЖДА ПЕТКОВА ГРУДЕВА
                     НАДЕЖДА ХРИСТОВА ТОСЕВА
                     НАДКА ГЕОРГИЕВА НЕШЕВСКА
                     НАДЯ БОЖИЛОВА ТОДОРОВА
                     НАЙДЕН АТАНАСОВ НАЙДЕНОВ
                     НАЙДЕН БАНКОВ МИЛУШЕВ
                     НАЙДЕН ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ
                     НАЙДЕН ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ
                     НАЙДЕН ЗАПРЯНОВ ЗАПРЯНОВ
                     НАЙДЕН ПЕТРОВ КОЛОВСКИ
                     НАНКА СТОИЛОВА ПЕЕВА
                     НАСКО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     НЕВЕНА ГАНЧЕВА ГАНЧЕВА
                     НЕВЕНА ТОМОВА АНДРЕЕВА
                     НЕВЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
                     НЕДЕЛЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     НЕДЕЛЯ ХРИСТЕВА ПОПОВА
                     НЕДКА ПЕТРОВА БУЛКИНА
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА КАЛМИ
                     НЕДЯЛКА ЙОНЧЕВА МИХАЙЛОВА
                     НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ПОПАДИИНА
                     НЕДЯЛКО ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ
                     НЕЛИ СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
                     НЕЛИАНА ВАСКОВА ВЛАСАКОВА
                     НЕНКА ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА
                     НЕНКА ВЪЛКОВА РАЙКОВА
                     НЕНКА ГЕНЧЕВА ДАУЛСКА
                     НЕНКА ГЕНЧЕВА ПЕТКОВА
                     НЕНКА ДИНКОВА АТАНАСОВА
                     НЕНКА МАТЕЕВА ШИВАЧЕВА
                     НЕНКО ВИДОЛОВ ВИДОЛОВ
                     НЕНКО ИЛИЕВ МИТКОВСКИ
                     НЕНКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     НИКОЛА АРТИНОВ НАХАБЕДЯН
                     НИКОЛА АТАНАСОВ МАТОВ
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГЕМЕДЖИЙСКИ
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ АНДОНОВ
                     НИКОЛА ИСТИЛИЯНОВ КЪРНОЛСКИ
                     НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТОЕВСКИ
                     НИКОЛА СПАСОВ НАЙДЕНОВ
                     НИКОЛА СТОИМЕНОВ НАЙДЕНОВ
                     НИКОЛА СТОИМЕНОВ СТОИМЕНОВ
                     НИКОЛА ТРЕНДАФИЛОВ ТРЪНКОВ
                     НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ БЕЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ВЕЛЧЕВ ГАНЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕНОВ НЕЦОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
                     НИКОЛАЙ ДИНКОВ ГЕМЕДЖИЙСКИ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕТОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНЧЕВ ТОСЕВ
                     НИКОЛАЙ МАРИНОВ ИЛИНЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
                     НИКОЛАЙ РАДЕВ РАДЕВ
                     НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ИГНАТОВ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ГЕМЕДЖИЙСКИ
                     НИКОЛАЙ ТРЕНДАФИЛОВ ТРЪНКОВ
                     НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЛАЗОВА
                     НИКОЛИНА АТАНАСОВА ИГНАТОВА
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ПЛАЧКОВА
                     НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ШОПОВА
                     НИКОЛИНА КРЪСТЕВА ГРОШЕВА
                     НИКОЛИНКА АТАНАСОВА ЗЛАТАНСКА
                     НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ЛАЙКОВА
                     НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ТАНЕВА
                     НИКОЛИНКА ИВАНОВА ГЕНОВА
                     НИКОЛИНКА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
                     НИКОЛИНКА НАЙДЕНОВА НЕШЕВСКА
                     НИНА ПАВЛОВА АНАСТАСОВА
                     НОРА АВРАМОВА АВРАМОВА
                     ОЛГА СТОЙКОВА КАЛЕЕВА
                     ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ БОЗВЕЛИЕВ
                     ПАВЕЛ ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
                     ПАВЛИНА ПЕТКОВА БЕЛЕВА
                     ПАНЧО ЙОРДАНОВ ШОПОВ
                     ПАУЛИНА СТОЯНОВА ПАРТАЛСКА
                     ПЕНА АЛЕКСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕНА ПЕТРОВА МАТАНСКА
                     ПЕНА ТОДОРОВА ТАНЧЕВА
                     ПЕНКА БЛАГОВА СТОИЦОВА
                     ПЕНКА ВЕЛИЧКОВА ДАСКАЛОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ГЕМЕДЖИЙСКА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ЦОНЕВА
                     ПЕНКА ИЛИЕВА АНДРЕЕВА
                     ПЕНКА МИНКОВА КРЪСТЕВА
                     ПЕНКО СПАСОВ РАНГЕЛОВ
                     ПЕНЧО ТАШЕВ ПЕНЧЕВ
                     ПЕПА СТОИЛОВА СТОЙКОВА
                     ПЕПА СТОЯНОВА НАХАБЕДЯН
                     ПЕТКА СТОЯНОВА ГЕМЕДЖИЙСКА
                     ПЕТКА ЦАНКОВА АТАНАСОВА
                     ПЕТКАНА РАНГЕЛОВА ТИЧКОВА
                     ПЕТКО БОЙНОВ КОЛЕВ
                     ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ТОСЕВ
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО ДИНЧЕВ ПАРТАЛСКИ
                     ПЕТКО ЙОРДАНОВ ПЛАЧКОВ
                     ПЕТКО КОСТАДИНОВ КАРАКОЛЕВ
                     ПЕТКО ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО СТОИЛОВ ТОТЕВ
                     ПЕТКО ХРИСТЕВ ПЕТКОВ
                     ПЕТРАНА СЕРГЕЕВА ПОПОВА
                     ПЕТРАНКА АТАНАСОВА СТОЕНЧЕВА
                     ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ТАНЧЕВА
                     ПЕТЪР БАНЕВ КАЦАРОВ
                     ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛОВСКИ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ТАНЧЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ БОЖИЛОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ КОЛОВСКИ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ГАТОВСКИ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ РАНДЕЛОВ
                     ПЕТЪР КИРИЛОВ ПАНЧЕВ
                     ПЕТЪР КРЪСТЕВ ТИЧКОВ
                     ПЕТЪР МАКАВЕЕВ ПЕТКОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ ХУБЧЕВ
                     ПЕТЪР ПЕТРОВ КОЙРУШКИ
                     ПЕТЪР РАНГЕЛОВ ТИЧКОВ
                     ПЕТЪР СТОЙКОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ МАРКОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ МИКОВ
                     ПЕТЯ БОЙНОВА БОЙНОВА
                     ПЕТЯ ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА
                     ПЕТЯ МИЛКОВА КРИВЧЕВА
                     ПЕТЯ МИРОСЛАВОВА ТИТЕВА
                     ПЕТЯ НЕДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА
                     ПЕТЯ ПЕТРОВА БОЖКОВА
                     ПЕТЯ ТОМЧЕВА ГЪЛЪБОВА
                     ПЕТЯ ТРИФОНОВА ТОТЕВА
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МАТАНСКИ
                     ПЛАМЕН ЙОЗОВ КРИВЧЕВ
                     ПЛАМЕН НИКОЛОВ ТОДОРОВ
                     ПЛАМЕНКА ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА
                     ПЪРВОЛЕТА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
                     РАДКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     РАДКА ГЕОРГИЕВА ЛИЧЕВА
                     РАДКА ХРИСТЕВА ТОСЕВА
                     РАДОСТЕНА НИКОЛОВА РОГАЧЕВА
                     РАДОСТИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     РАЙКО ЙОРДАНОВ РАЙКОВ
                     РАЙНА ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВА
                     РАЙНА ГЕОРГИЕВА ХОЛИНГСУЪРТ
                     РАЙНА НЕНКОВА МАТАНСКА
                     РАЙНА СТОЯНОВА МИХОВА
                     РАЙНА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА
                     РАЛИЦА ВАСИЛЕВА КОЕВА
                     РАЛИЦА СПАСОВА ВЕЛКОВА
                     РАНГЕЛ АТАНАСОВ БОЖИКОВ
                     РАНГЕЛ ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ
                     РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ИГНАТОВ
                     РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТРЪНКОВ
                     РАНГЕЛ ЗАПРЯНОВ АТАНАСОВ
                     РАНГЕЛ ЗАПРЯНОВ ВАСИЛЕВ
                     РАНГЕЛ ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
                     РАНГЕЛ КИРИЛОВ НЕЦОВ
                     РАНГЕЛ КОСТАДИНОВ РУСЕНОВ
                     РАНГЕЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     РАНГЕЛ СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ
                     РАНГЕЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     РЕНЕТА ПЕНЧЕВА МАЛИНОВА-ВЕЛИКОВА
                     РОСИЦА АНГЕЛОВА МИТКОВСКА
                     РУЖА АТАНАСОВА МИТКОВА
                     РУЖА МАРИНОВА ЯНКОВА
                     РУМЕН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     РУМЕН ЖЕЛЕВ МАЛИНОВ
                     РУМЯНА АНГЕЛОВА МИХОВА
                     РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ТЕТИМОВА
                     РУМЯНА СТАНКОВА ДЯКОВА
                     РУМЯНА СТРАХИЛОВА НАЙДЕНОВА
                     РУМЯНА ХРИСТОВА КИСЬОВА
                     РУСИН ЛУЛЧЕВ ЛУЛЧЕВ
                     РУСКА ПЕНЕВА КАЦАРОВА
                     САВА АТАНАСОВА НАЧЕВА
                     САВКА ТОДОРОВА ВЛАДИМИРОВА
                     САВО МАРИНОВ ГЕЧЕВ
                     САШКА ВАСИЛЕВА ЛАЗОВА-ВИДЕНОВ
                     САШО ВАСИЛЕВ КАЛЕЕВ
                     СВЕТЛА СЛАВЧЕВА ДИМИТРОВА
                     СВЕТЛА СТОЙКОВА СТОЙКОВА
                     СВЕТЛАНА КРУМОВА КРУМОВА
                     СВЕТЛОМИРА НИКОЛОВА МАТОВА
                     СВЕТОСЛАВА ТАНЧЕВА ГАТОВСКА
                     СЕВДАЛИН МИЛЕВ ДЕМЕРДЖИЕВ
                     СЕВДАЛИНА АНГЕЛОВА ПОПОВА
                     СЕВДАЛИНА ФИЛИПОВА МАТОВА
                     СЕВДАНКА ДИМИТРОВА ТОТЕВА
                     СЕВДЕЛИНА ИВАНОВА ЧАКЪРОВА
                     СЕМКО ТАШЕВ КАЛЕЕВ
                     СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ
                     СИЙКА АТАНАСОВА КРУМОВА
                     СИЙКА ИВАНОВА СТАНЧЕВА
                     СИМЕОН АЛЕКСИЕВ БЕЛЕВ
                     СИМЕОН ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ
                     СИМЕОН ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ
                     СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ
                     СИМОНА РУМЕНОВА МАЛИНОВА
                     СЛАВЕНА НАЧЕВА СТОЕНЧЕВА
                     СЛАВКА ДИМИТРОВА ЕНЕВА
                     СЛАВКА ЦВЕТАНОВА МАРИНОВА
                     СЛАВЧО ДИМЧЕВ ЧОЧКОВ
                     СЛАВЧО ИВАНОВ МИНЧЕВ
                     СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА СТОЙНОВА
                     СНЕЖАНА РАНГЕЛОВА АТАНАСОВА
                     СНЕЖАНА ЯСЕНОВА ТОДОРОВА
                     СОНЯ ИВАНОВА АНДОНОВА
                     СОФИЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
                     СОФИЯ РАНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
                     СОФКА НАЙДЕНОВА ЗЛАТАНСКА
                     СОФКА РАНГЕЛОВА МИЛУШЕВА
                     СОФКА СТОИЛОВА НИКОЛОВА
                     СПАС ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
                     СПАС СТОИМЕНОВ СТОИМЕНОВ
                     СПАС СТРАХИЛОВ НАЙДЕНОВ
                     СПАСА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     СПАСКА РАДНИЕВА ЙОРДАНОВА
                     СПАСКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
                     СТАЙКО КОЛЕВ НИКОЛОВ
                     СТАМЕНКА КОТОВА РАНДЕЛОВА
                     СТАНИСЛАВ ПЕНЧЕВ ХРИСТОЗОВ
                     СТАНИСЛАВ СИМЕОНОВ АНДРЕЕВ
                     СТЕЛА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
                     СТЕФАН ВЕЛИЧКОВ ЛИЧЕВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ ИГНАТОВ
                     СТЕФАН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
                     СТЕФАН ФИЛИПОВ ПОПАДИЙН
                     СТЕФАНА ГЕОРГИЕВА ПАРТАЛСКА
                     СТЕФКА ДЕЛКОВА ГЕНОВА
                     СТИЛИЯНА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
                     СТОИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕТИМОВ
                     СТОИЛ ИВАНОВ ИГНАТОВ
                     СТОИЛ ИВАНОВ ТОТЕВ
                     СТОИЛА СТОИЛОВА ЛАЗАРОВА
                     СТОИЛА ТОДОРОВА ТЕНЕВА
                     СТОИЛКА ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА
                     СТОИМЕН НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ
                     СТОИМЕН НИКОЛОВ СТОИМЕНОВ
                     СТОИМЕН СТОЯНОВ АРГИРОВ
                     СТОИЧКА СЪБОВА ЛАЗАРОВА
                     СТОЙКА ГЕОРГИЕВА КАЗАКОВА
                     СТОЙКА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
                     СТОЙКА ДИМИТРОВА СПАСОВА
                     СТОЙКА ИЛИЕВА ПАНЧЕВА
                     СТОЙКО ДАМЯНОВ СТОЙКОВ
                     СТОЙКО ЙОРДАНОВ СТОЙКОВ
                     СТОЙНА ДИМИТРОВА АНАСТАСОВА
                     СТОЙНА ХРИСТЕВА БИКОВА
                     СТОЯН АТАНАСОВ ГЕМЕДЖИЙСКИ
                     СТОЯН АТАНАСОВ НАЙДЕНОВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГРОШЕВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
                     СТОЯН КУМАНОВ ГЕНЧЕВСКИ
                     СТОЯН НЕНОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ПЕТКОВ ПАРТАЛСКИ
                     СТОЯН ПЕТРОВ ИНДЖОВ
                     СТОЯН ПЕТРОВ МАРКОВ
                     СТОЯН РАНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     СТОЯН СУЗАНОВ СТАНЧЕВ
                     СТОЯНА ИЛИЕВА МАТОВА
                     СТОЯНА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
                     СТОЯНА КРУМОВА НАЙДЕНОВА
                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ДОНКОВА
                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА КРИВЧЕВА
                     СТОЯНКА ЛЮБЕНОВА НАЙДЕНОВА
                     СТОЯНКА НАЙДЕНОВА ЛАЛОВА
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА ЛИЧЕВА
                     СТОЯНКА ПЕНЧЕВА ХРИСТОЗОВА
                     СТОЯНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
                     СУЗАН СТОЯНОВ СТАНЧЕВ
                     ТАНА ДИНКОВА ТАНЧЕВА
                     ТАНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ТАНЧО ИВАНОВ ГАТОВСКИ
                     ТАНЬО ВИДОЛОВ ГАТОВСКИ
                     ТАНЯ АТАНАСОВА НИКОЛОВА
                     ТАНЯ ВИДОЛОВА ПАРАЛОВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     ТАНЯ НИКОЛОВА ГАТОВСКА
                     ТАШО ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ
                     ТАШО СЕМКОВ КАЛЕЕВ
                     ТЕОДОР НИКОЛАЕВ ГЕМЕДЖИЙСКИ
                     ТЕОДОРА ДИНЧЕВА КАЛЕЕВА
                     ТЕОДОРА МАРИНОВА ПЕТКОВА
                     ТИХОМИР НИКОЛОВ РОГАЧЕВ
                     ТОДОР ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ВАСИЛЕВ ВЛАДИМИРОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ БИСТРИКОВ
                     ТОДОР ДЕЛОВ ГЕМЕДЖИЙСКИ
                     ТОДОР ДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ЕНЕВ МИХАЙЛОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ТОДОР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ТОДОР КОСТАДИНОВ ЖЕКОВ
                     ТОДОР КРЪСТЕВ МИЛУШЕВ
                     ТОДОР НЕДЯЛКОВ НАЙДЕНОВ
                     ТОДОР РАНГЕЛОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР СЕМКОВ КАЛЕЕВ
                     ТОДОР СЕРГЕЕВ ДОНЧЕВ
                     ТОДОР СПАСОВ НАЙДЕНОВ
                     ТОДОР СТОИЛОВ ЛИЧЕВ
                     ТОДОР СТОЙКОВ БУЛКИН
                     ТОДОРА НЕДЕЛЕВА ДЕЛЧЕВА
                     ТОДОРКА АТАНАСОВА НАЙДЕНОВА
                     ТОДОРКА БОЖИЛОВА ТОДОРОВА
                     ТОМА КРАСИМИРОВ АНДОНОВ
                     ТОНИ СТОЯНОВА ТАНЧЕВА
                     ТОНЧО ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ
                     ТОТКА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ТОТКА РАНГЕЛОВА НИКОЛОВА
                     ТОТКА ЦВЯТКОВА ПЕТРОВА
                     ТРЕНДАФИЛ ДИМИТРОВ ТРЪНКОВ
                     ТРЕНДАФИЛ НИКОЛОВ ТРЪНКОВ
                     ТРЕНДАФИЛА ДИМИТРОВА РАДЕВА
                     ТРЪНА СТОЯНОВА ПАРТАЛСКА
                     ФАНКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
                     ФАНКА НАУМОВА ЛАЗАРОВА
                     ФИЛИП ИЛИЕВ МОНЧЕВСКИ
                     ФИЛОМЕНА ГЕНОВА ГАДЖЕВА
                     ХРИСТИНА СТОЙНОВА ЧЕРНЕВА
                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
                     ХРИСТИНКА АТАНАСОВА ИНДЖОВА
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ШИЛКОВ
                     ХРИСТО ЖИВКОВ АТЪПОВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ КИСЬОВ
                     ХРИСТО РАНГЕЛОВ ДАНОВ
                     ХРИСТО САШЕВ ГЪРБЕВ
                     ЦАНКО САВОВ ГЕЧЕВ
                     ЦВЕТА АЛЕКСАНДРОВА ГАТОВСКА
                     ЦВЕТА ЗАПРЯНОВА ПЕТКОВА
                     ЦВЕТА ПЕНЧЕВА ГРОШЕВА
                     ЦВЕТАН ТОДОРОВ МАРИНОВ
                     ЦВЕТАН ЦОНОВ КОСТУРСКИ
                     ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ЗАПРЯНОВА
                     ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА МИКОВА
                     ЦВЕТАНА НИКОЛОВА ГЕМЕДЖИЙСКА
                     ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ПЕНОВА
                     ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА КОЛЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА
                     ЦЕНКА ЦОНЧЕВА ВИДОЛОВСКА
                     ЦОКО ГАНЧЕВ СТОЙКОВ
                     ЦОНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ЦОНКА ИВАНОВА НЕЦОВА
                     ЦОНКА ПЕНЧЕВА ТЕНЕВА
                     ЦОНЧО ВИДОЛОВ ВИДОЛОВСКИ
                     ЦОНЮ ИЛИЕВ ЦОНЕВ
                     ШЕНКА БОРИСОВА ЛИЧЕВА
                     ШИНКА АСЕНОВА ПОПОВА
                     ЩЕРИНА ТРИФОНОВА МАТОВА
                     ЩЕРИНКА НИКОЛОВА СТОИМЕНОВА
                     ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА
                     ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА БОЖИКОВА
                     ЯВОР НАЙДЕНОВ КОЛОВСКИ
                     ЯНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ЯНКО КИРИЛОВ АНДОНОВ
       КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ЙОРДАНКА СТАЙКОВСКА
                     СЕКРЕТАР: СТЕФКА ВАНЧЕВА