Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 

Общински съвет "Марица"

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА 

 

тел.: 0886500466

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

тел.: 0886500454

e-mail: a.georgiev@maritsa.org

ГЕОРГИ АНДОНОВ КАКАЛОВ

 

тел.: 0886500465

ПЛАМЕН ПАНКОВ ПЕТКОВ

 

тел.: 0887555245


 

 

Име и фамилия  Телефон    Име и фамилия  Телефон
 Албена Величкова Миланова
0886500460    Иван Донков Дончев 0886500450
 Атанас Христозов Тинков 0886113886    Иван Цветанов Кирков 0886500441
 Васил Борисов Михайлов
0886500452    Илия Найденов Тосков 0886500453
 Виолета Стефанова Христодулова
0886500447    Илия Тодоров Димов 0886500462
 Владислава Илиева Казакова
0886500445    Костадин Димитров Танев 0886500443
 Данаил Хараланов Данаилов 0886500448    Людмил Рангелов Козарски 0886500455
 Димитър Георгиев Гогичев 0886810028    Нонка Петрова Атанасова 0888829609
 Димитър Стоянов Дудов 0886500456    Петър Ангелов Славков 0886500449
 Димчо Иванов Данков
0886500442    Радослав Сергеев Кошински 0887782751
 Емил Веселинов Лопатарев 0886500451    Росен Стоянов Димов 0888938220
 Енчо Иванов Кирев 0886500458    Светла Димитрова Янчева 0886500446
 Иван Георгиев Цанков 0886500457    Цанко Златанов Динов 0886500463
      Димитър Георгиев Дингилев  

Звено за обслужване на Общински съвет
Атанаска Иванова тел: (032) 907 814

СЪСТАВ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "МАРИЦА" ПО ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

  ПП "ГЕРБ"
  ПП "ДПС"
  ПП "БСП"
  ПП "ВМРО-НИЕ"
  КП "Земеделски съюз-Марица
  КП "Десен Алианс за Марица"
  ПП "Новото време"