Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 

                                   ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                  ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.
                    (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА)
                             (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

    ИЗБОРЕН РАЙОН № 17 - ПЛОВДИВСКИ
    ОБЩИНА: МАРИЦА
    НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ТРУД                     КМЕТСТВО: ...................  СЕКЦИЯ № 011
    адрес на избирателната секция: ........................................

                     ----------------------------------------------------
                                      ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АДРИАН ИЛИЕВ АНДОНОВ
                     АЛБЕНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     АЛБЕНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДИАМАНДИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ДИАМАНДИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР НЕДЯЛКОВ РУСЕНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ СИМИТЧИЕВ
                     АЛИ АСЕНОВ АТАНАСОВ
                     АНАСТАС МИТКОВ ТАНЕВ
                     АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА КИСИМОВА
                     АНАСТАСИЯ ПАВЛОВА ЯНКОВА
                     АНАСТАСИЯ ЯНКОВА ЯНКОВА
                     АНГЕЛ БОРИСОВ НИКОЛОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ЕФТИМОВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ МИТКОВ
                     АНГЕЛ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ЛАЗАРОВ КОПРИНКОВ
                     АНГЕЛ ЛИЧОВ НЕШЕВ
                     АНГЕЛ НИКОЛОВ МАРИНОВ
                     АНГЕЛ НИКОЛОВ ТИЛЕВ
                     АНГЕЛ НИКОЛОВ ХАДЖИЙСКИ
                     АНГЕЛ ЦВЕТАНКОВ МИТЕВ
                     АНГЕЛ ШИБИЛЕВ ШИКОВ
                     АНГЕЛ ЯНКОВ МИТЕВ
                     АНГЕЛИНА АТАНАСОВА МАРЛАКОВА
                     АНГЕЛИНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
                     АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТЕВА
                     АНГЕЛИНА ИЛИЕВА АРГИРОВА
                     АНГЕЛИНА ИЛИЕВА РАНГЕЛОВА
                     АНГЕЛИНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
                     АНДРЕЙ АСЕНОВ АНДОНОВ
                     АНДРИАН ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     АНДРИЯН ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
                     АНДРИЯНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     АНЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
                     АНЕТА АНАСТАСОВА ТАНЕВА
                     АНЕТА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     АНЕТА БОРИСОВА МИТКОВА
                     АНЕТА ЗЛАТКОВА МЕТОДИЕВА
                     АНЕТА МИРЧЕВА АНГЕЛОВА
                     АНЕТА ШЕНКОВА МИТКОВА
                     АНКА ВАСИЛЕВА ШИКОВА
                     АНКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     АНКА ДАНЧЕВА СТОЯНОВА
                     АНКА МИХАЙЛОВА МИТКОВА
                     АНКА СТЕФАНОВА РАЙЧЕВА
                     АНТОАНЕТА АТАНАСОВА МУСТАФА
                     АНТОАНЕТА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
                     АНТОН АТАНАСОВ БОЖИКОВ
                     АНТОН ГЕОРГИЕВ КРАТУНКОВ
                     АНТОН РУМЕНОВ ХРИСТОВ
                     АСЕН АНДРЕЕВ АНДОНОВ
                     АСЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     АСЕН БОЯНОВ МЕТОДИЕВ
                     АСЕН ИВАНОВ МИШЕВ
                     АСЕН ИЛИЕВ ВЕЛИЧКОВ
                     АСЕН ЙОРДАНОВ БОРИСОВ
                     АСЕН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
                     АСЕН МИТКОВ МИТКОВ
                     АСЕН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     АСЕН СТОЯНОВ АТАНАСОВ
                     АСЕН ЮРДАНОВ МЕТОДИЕВ
                     АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ ПАНОВ
                     АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ ХАДЖИЕВ
                     АТАНАС ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ КОТОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЧУКОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ БРЪСКОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ СТОЕНЧЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ БОЖИКОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
                     АТАНАС КОСТАДИНОВ СТОЕНЧЕВ
                     АТАНАС КОСТАДИНОВ СТОЕНЧЕВ
                     АТАНАС МИХАЛЕВ ЯНКОВ
                     АТАНАС СТОЯНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАСА ИВАНОВА ГИНОВА
                     АТАНАСКА ВЕЛИЧКОВА УЗУНОВА
                     АТАНАСКА ЕНЧЕВА ВИТКОВА
                     АТАНАСКА ЙОРДАНОВА КОПРИНКОВА
                     АТАНАСКА ЯНКОВА АСЕНОВА
                     АЧЕ ИВЕЛИНОВА РУСЕВА
                     БИРСЕН АЛИ РЕДЖЕБ
                     БЛАГОВЕСТА СТОЯНОВА УЗУНОВА
                     БОЖАНА ВАСИЛЕВА МАНДРАДЖИЕВА
                     БОЖИДАР АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
                     БОЖИДАР АТАНАСОВ ИГНАТОВ
                     БОЖУРКА ВАСИЛЕВА БЛАГОВА
                     БОЙКА МИХАЙЛОВА ПАВЛОВА
                     БОРИСЛАВ АСЕНОВ БОРИСОВ
                     БОРИСЛАВ КАМЕНОВ ХАИМОВ
                     БОРИСЛАВ СТОЯНОВ ПОПОВ
                     БОЯН ЙОРДАНОВ МЕТОДИЕВ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ВАЛЕНТИН СТОЙКОВ АРЖАНОВ
                     ВАЛЕРИ ВЕЛИЧКОВ КРАТУНКОВ
                     ВАЛЯ ШИБИЛОВА ШИКОВА
                     ВАНЯ БОРИСОВА НИКОЛОВА
                     ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ ЯНКОВ
                     ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ ЯНКОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ЯНКОВ
                     ВАСИЛ НИКОЛОВ ШИКОВ
                     ВАСИЛ СТОИМЕНОВ СТАЙКОВ
                     ВАСИЛ СТОЯНОВ КАЦАРОВ
                     ВАСИЛА ИГНАТОВА КОТОВА
                     ВАСИЛА СТЕФАНОВА ДИАМАНДИЕВА
                     ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА САНДЕКОВА
                     ВАСИЛКА АТАНАСОВА БОРИСОВА
                     ВАСИЛКА АТАНАСОВА КОТОВА
                     ВАСИЛКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
                     ВАСИЛКА ИЛИЕВА ЯНКОВА
                     ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА СТОЕНЧЕВА
                     ВАСИЛКА ПЕТКОВА КРАТУНКОВА
                     ВАСИЛКА СТОЯНОВА КОПРИНКОВА
                     ВАСИЛКА ХРИСТОВА МЕХАНДЖИЙСКА
                     ВАСКА МАРИНОВА КАТЕРМОВА
                     ВАСКО ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
                     ВЕЛИКА ИЛИЕВА КОПРИНКОВА
                     ВЕЛИКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
                     ВЕЛИНА ВЕЛИЧКОВА ВИДОЛОВА
                     ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА
                     ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА ШИКОВА
                     ВЕЛИЧКА РУМЕНОВА КИСИМОВА
                     ВЕЛИЧКО ВИДОЛОВ КРАТУНКОВ
                     ВЕЛИЧКО КИРИЛОВ БОЖЕВ
                     ВЕЛКО ЛЮБЕНОВ ТОПАЛОВ
                     ВЕНЕТА АНГЕЛОВА МИТЕВА
                     ВЕНЕТА ИВАНОВА ДОЙЧЕВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА БОЖИЛОВА
                     ВИДКА ХРИСТОВА ТЕРЗИЕВА
                     ВИДОЛ ПАНАЙОТОВ СТОЙКОВ
                     ВИОЛЕТА АСЕНОВА ГЕНОВА
                     ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА КАЦАРОВА
                     ВИОЛЕТА ЗАПРЯНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     ВИТКА НАЧЕВА НИКОЛОВА
                     ВЛАДИМИР КРЪСТАНОВ СТЕФАНОВ
                     ВЪЛА БОЧЕВА МИНЧЕВА
                     ВЪРБИНКА СТЕФАНОВА ДИАМАНДИЕВА
                     ГАЛИНА РАНГЕЛОВА ПЕТРОВА
                     ГАЛИНКА АТАНАСОВА ПОПОВА
                     ГАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
                     ГАНКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     ГАНКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
                     ГЕНА СПАСОВА ИВАНОВА
                     ГЕНАДИЙ ИВАНОВ КОДЖЕЙКОВ
                     ГЕОРГИ АСЕНОВ НАЙДЕНОВ
                     ГЕОРГИ ВЕЛКОВ ТОПАЛОВ
                     ГЕОРГИ ГАНКОВ ЛАЗАРОВ
                     ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ КОЗАЛИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗЛАТЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕШЕВ
                     ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ АРГИРОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КИСИМОВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ МАРЛАКОВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ МЕТОДИЕВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТОЕНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ХРИСТОЗОВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ АНДРЕЕВ
                     ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ КАЦАРОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИНКОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КУКОВ
                     ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ СТАЙКОВ
                     ГЕОРГИ СПАСОВ РАДЕВ
                     ГЕОРГИ СТОИЛОВ КОСТАДИНОВ
                     ГЕОРГИ СТОЙНОВ АРАБАДЖИЕВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЙКОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТЕРЗИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА БОШНАКОВА
                     ГЕРГАНА ИЛИЕВА ШИКОВА
                     ГЕРГАНА МИШЕВА МИТОВА
                     ГЕРГАНА СТЕФКОВА ГОГОВА
                     ГИНА ИВАНОВА АЛАДЖОВА
                     ГИНКА ГЕОРГИЕВА КИСИМОВА
                     ГИНКА ИВАНОВА МИТКОВА
                     ГОРАН КРЪСТЕВ ГОРАНОВ
                     ГОЧО РАНГЕЛОВ ГОЧЕВ
                     ГЮРГА ЛЮБЕНОВА СТЕФАНОВА
                     ГЮРГА СТОИЛОВА БРЪСКОВА
                     ГЮРГА ШИБИЛЕВА МИТОВА
                     ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ СЛАВКОВ
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
                     ДАНИЕЛА КРЪСТЕВА КОПРИНКОВА
                     ДАНЧО ИЛИЕВ НАЙДЕНОВ
                     ДАНЧО МАРИНОВ МАРИНОВ
                     ДАРИНА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА
                     ДАФИНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
                     ДЕНКА СПАСОВА МАНЧЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ДРАГОМИРОВА ТАИПОВА
                     ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА КВАЧКОВА
                     ДИАНА АТАНАСОВА СТОЕНЧЕВА
                     ДИАНА ДИМИТРОВА ЯНКОВА
                     ДИАНА МИТКОВА АСЕНОВА
                     ДИМИТРИНА КИРЕВА КИСИМОВА
                     ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА
                     ДИМИТРИЯ ЗАПРЯНОВА СТОЕНЧЕВА
                     ДИМИТРИЯ КОСТАДИНОВА СТАЙКОВА
                     ДИМИТРИЯ КРЪСТЕВА БОТОВА
                     ДИМИТРИЯ КРЪСТЕВА РУСАЛОВА
                     ДИМИТРИЯ ПЕНКОВА КОПРИНКОВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ БРЪСКОВ
                     ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ СТАЙКОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ
                     ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ НАЗЪРОВ
                     ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ УЗУНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ БОЖИКОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТКОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ СТАЙКОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЯНКОВ
                     ДИМИТЪР МИНЧЕВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ КРАТУНКОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЯНКОВ
                     ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ РУСАЛОВ
                     ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ РУСАЛОВ
                     ДИМИТЪР СВЕТОСЛАВОВ УЗУНОВ
                     ДИМИТЪР СТОЙКОВ АРЖАНОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ КИСИМОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ КИСИМОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ТЕРЗИЕВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДЕЛКОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПЕНЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПЕШЕВ
                     ДИМИТЪР ЯНКОВ АТАНАСОВ
                     ДИЯНА АНДРЕЕВА АСЕНОВА
                     ДОНКА АТАНАСОВА ЛИТОВА
                     ДОНКА ИВАНОВА АРЖАНОВА
                     ДОНКА ИВАНОВА КОТОВА
                     ДОНКА ИЛИЕВА САРИЕВА
                     ДОНКА МИТКОВА ХРИСТАКИЕВА
                     ДОНКА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОНЧО НИКОЛОВ ШИКОВ
                     ДУРГАДЪН НИЯЗИ МЕХМЕД
                     ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ЕВГЕНИЯ ОГНЯНОВА ЗАПРЯНОВА
                     ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА КРАТУНКОВА
                     ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА ЧОЛАКОВА
                     ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА КРАТУНКОВА
                     ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНА АСЕНОВА МИТОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГОРАНОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПАНОВА
                     ЕЛЕНА ДАНЧЕВА НАЙДЕНОВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА КИСИМОВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА КОЛЕВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА МЪГЛОВА
                     ЕЛЕНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
                     ЕЛЕНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
                     ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПИШМИШЕВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА РУСАЛОВА
                     ЕЛЕНКА ПЕТРОВА АРЖАНОВА
                     ЕЛЕОНОРА СПАСОВА ИВАНОВА
                     ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВА НИКОЛАЕВА
                     ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА
                     ЕМИЛ АТАНАСОВ ЧУКОВ
                     ЕМИЛ БОЯНОВ МЕТОДИЕВ
                     ЕМИЛ ЕФТИМОВ ИВАНОВ
                     ЕМИЛ ПАВЛОВ НИКОЛОВ
                     ЕМИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИЛЕВ
                     ЕФТИМ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ЖАНА МИТКОВА МИТЕВА
                     ЖЕКО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ЖЕЛЯЗКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
                     ЖЕЛЯЗКА ЯНАКИЕВА ХАДЖИЙСКА
                     ЖЕЛЯН ДИМИТРОВ НАЗЪРОВ
                     ЖИВКА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА
                     ЗАПРИНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ЗАПРЯН АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
                     ЗАПРЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ КОПРИНКОВ
                     ЗАПРЯН ГЕОРГИЕВ АРГИРОВ
                     ЗАПРЯН ДИМИТРОВ УЗУНОВ
                     ЗАПРЯН ИВАНОВ АЛАДЖОВ
                     ЗАПРЯН ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ЗАПРЯН МИРЧЕВ АНГЕЛОВ
                     ЗАПРЯН МИТКОВ САНДЕВ
                     ЗАПРЯН ЯНКОВ АТАНАСОВ
                     ЗАПРЯН ЯНКОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ЗАПРЯНА РАНГЕЛОВА МАРИНОВА
                     ЗАПРЯНКА АСЕНОВА БОРИСОВА
                     ЗАПРЯНКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     ЗАПРЯНКА ДИМИТРОВА КИСИМОВА
                     ЗАПРЯНКА ТОШЕВА ХРИСТОСКОВА
                     ЗДРАВКО НАСКОВ КИСИМОВ
                     ЗЛАТКА БОРИСОВА МЕТОДИЕВА
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     ЗЛАТКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
                     ЗЛАТКО ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ
                     ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     ЗОРНИЦА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА
                     ЗОЯ ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ЗОЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ЗЮМБИЛА МАРИЙКОВА НАЙДЕНОВА
                     ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАЛИНА ГЕОРГИЕВА МАРЛАКОВА
                     ИВАН АНАСТАСОВ ТАНЕВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ МИТКОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ МИТКОВ
                     ИВАН АНДОНОВ ГИНОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ БОЖИКОВ
                     ИВАН БЛАГОЕВ ХРИСТОВ
                     ИВАН БОРИСОВ МЕТОДИЕВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
                     ИВАН ВИДОЛОВ СТОЙКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КИСИМОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ МАНДРАДЖИЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ СТАЙКОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ СТОЕНЧЕВ
                     ИВАН ЗЛАТКОВ ТЕРЗИЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН ИВАНОВ РАНГЕЛОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ МИТКОВ
                     ИВАН МАНОЛОВ ТОРЛАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ АРЖАНОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ БЕРОВ
                     ИВАН РУМЕНОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН СВЕТОСЛАВОВ УЗУНОВ
                     ИВАН СТОИЛОВ ВИТКОВ
                     ИВАН СТОИМЕНОВ ПЕТКОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ КИСИМОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ТЕРЗИЕВ
                     ИВАН ТАШЕВ ХРИСТОЗОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ГУДЖЕВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ПЕТРОВ
                     ИВАН ХРИСТОСОВ ПАНОВ
                     ИВАН ХРИСТОСОВ СТОЕНЧЕВ
                     ИВАНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
                     ИВАНА РАНГЕЛОВА БОЖЕВА
                     ИВАНКА АСЕНОВА АСЕНОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КАМБУРОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЩИПКОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА БОЖИКОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА УЗУНОВА
                     ИВАНКА ЗЛАТАНОВА РУСЕНОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА ИЛИЕВА ЗЛАТЕВА
                     ИВАНКА КОСТАДИНОВА СИМИТЧИЕВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ЯНКОВА
                     ИВАНКА ПЕТЕВА СТОЕНЧЕВА
                     ИВАНКА ПЕТРАКИЕВА ХАИМОВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА БОЖИКОВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА ВАСЕВА
                     ИВАНКА ТОНОВА КРАТУНКОВА
                     ИВАНКА ХРИСТЕВА МАДЖИРОВА
                     ИВЕЛИНА АНТОНОВА БОЖИКОВА
                     ИВЕЛИНА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА
                     ИВЕЛИНА ПЕТКОВА ПИШМИШЕВА
                     ИВО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ИВО ЯНКОВ СТОЯНОВ
                     ИЛИАН НИКОЛОВ ВИТКОВ
                     ИЛИНА СТОИЛОВА БРЪСКОВА
                     ИЛИНКА ТРИФОНОВА ЧОЛАКОВА
                     ИЛИЯ АНДРЕЕВ АНДОНОВ
                     ИЛИЯ АСЕНОВ НАЙДЕНОВ
                     ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ
                     ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ШИКОВ
                     ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
                     ИЛИЯ ДАНЧЕВ НАЙДЕНОВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ РАНГЕЛОВ
                     ИЛИЯ РАНГЕЛОВ КВАЧКОВ
                     ИЛИЯ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     ИЛИЯН АСЕНОВ АНДОНОВ
                     ИЛИЯН ЖЕКОВ ХРИСТОВ
                     ИЛИЯНА СПАСОВА РАДЕВА
                     ИЛИЯНА ЧАВДАРОВА ВАСЕВА
                     ИСМАИЛ НАЗИФОВ ШАБАНОВ
                     ИСМЕТ ХАСАН РИЗА
                     ЙОВКА ГЕОРГИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     ЙОРДАН АНДОНОВ БОГДАНОВ
                     ЙОРДАН АСЕНОВ БОРИСОВ
                     ЙОРДАН БОРИСОВ МЕТОДИЕВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ МАРЛАКОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЕНЧЕВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЯНКОВ
                     ЙОРДАН НАЧЕВ НИКОЛОВ
                     ЙОРДАН РУМЕНОВ ХРИСТОВ
                     ЙОРДАН СТОЯНОВ ПАНАЙОТОВ
                     ЙОРДАН ТОДОРОВ ГУДЖЕВ
                     ЙОРДАНА ДИМИТРОВА КИРКОВА
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА МАРЛАКОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ВИТКОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОРДАНКА КИРИЛОВА КЕРЕЗОВА
                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ПАНАЙОТОВА
                     КАЛИНКА АТАНАСОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     КАЛИНКА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА
                     КАМЕЛИЯ МИТКОВА ЧАКЪРОВА
                     КАМЕН ЛАЛОВ СТОЙНОВ
                     КАМЕН СОЛОМОНОВ ХАИМОВ
                     КАРАМФИЛА ТОДОРОВА БОЗАДЖИЕВА
                     КАРДАМ СТОЯНОВ ДЕЛКОВ
                     КАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВА ИСТАТКОВА
                     КАТЯ ДИМИТРОВА МЕТОДИЕВА
                     КАТЯ ЛЮБЕНОВА БОЖИКОВА
                     КАТЯ СТАЙКОВА СТОЙКОВА
                     КАТЯ ЮРДАНОВА МИШЕВА
                     КАТЯ ЯНКОВА МИХОВА
                     КИРА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
                     КИРИЛ НИКОЛОВ БОЖЕВ
                     КИРИЛ СТОИЛОВ ПАВЛОВ
                     КОЛЬО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
                     КОЛЬО ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ
                     КОНСТАНТИН ЛАЗАРОВ КОПРИНКОВ
                     КОСТА ВЕЛЕВ ФИЛИПОВ
                     КОСТА ТОМОВ ПЕТРОВ
                     КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ СИМИТЧИЕВ
                     КОСТАДИН АТАНАСОВ СТОЕНЧЕВ
                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СЛАВКОВ
                     КОСТАДИН СПАСОВ СТАЙКОВ
                     КОСТАДИНКА ПЕТРОВА СТАЙКОВА
                     КРАСИМИР ГЕНАДИЕВ КОДЖЕЙКОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КИСИМОВ
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КАЦАРОВА
                     КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА ЧАКЪРОВА
                     КРАСИМИРА СТОЯНОВА ПОПОВА
                     КРЪСТАН ВЛАДИМИРОВ СТЕФАНОВ
                     КРЪСТЬО ЦОНКОВ МАНЧЕВ
                     КРЪСТЮ ДИМИТРОВ ДИАМАНДИЕВ
                     ЛАЗАР КОСТАДИНОВ КОПРИНКОВ
                     ЛАЗАР МИЛКОВ ПЕНДОВ
                     ЛАЗАР РАНГЕЛОВ КОПРИНКОВ
                     ЛАЗАР СТОЯНОВ СТОЙНОВ
                     ЛАЛО КАМЕНОВ СТОЙНОВ
                     ЛАЛО СТОЯНОВ СТОЙНОВ
                     ЛИЛИ АСЕНОВА ТОПАЛОВА
                     ЛИЛЯНА АТАНАСОВА КАМБУРОВА
                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА ДИНКОВА
                     ЛИЛЯНА КОЛЕВА ТЕРЗИЕВА
                     ЛИЛЯНА КРУМОВА УЗУНОВА
                     ЛИПКА ДИМИТРОВА ХАДЖИЕВА
                     ЛЮБА ИЛИЕВА МЕТОДИЕВА
                     ЛЮБИНА ДОБРЕВА УЗУНОВА
                     ЛЮБКА ВЛАДИМИРОВА СТЕФАНОВА
                     ЛЮБКА ЖЕКОВА ХРИСТОВА
                     ЛЮБКА ЛЮБОМИРОВА АТАНАСОВА
                     ЛЮБОМИР ПАРИС ПЕТРОВ
                     ЛЮБОМИРА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     МАГДА АНКОВА ЧАКЪРОВА
                     МАГДАЛЕНА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА
                     МАЛИНКА НЕДКОВА НАЙДЕНОВА
                     МАНЯ АНГЕЛОВА ПАНОВА
                     МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ХАДЖИЙСКА
                     МАРИАНА ВЕЛКОВА ХРИСТАКИЕВА
                     МАРИАНА ИВЕЛИНОВА РУСЕВА
                     МАРИАНА КОСТАДИНОВА СТОЕНЧЕВА
                     МАРИАНА СЛАВОВА ДЕМОВА
                     МАРИАНА ЯНКОВА МИНЧЕВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ТОПАЛОВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА СЛАВКОВА
                     МАРИЙКА ЛАМБРЕВА КАЦАРОВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ГЕТОВА
                     МАРИН ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     МАРИН ШИБИЛЕВ ШИКОВ
                     МАРИЯ АСЕНОВА РАДЕВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА ПАНОВА
                     МАРИЯ БЛАГОЕВА БЕРОВА
                     МАРИЯ БОРИСЛАВОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЯ ВЕЛИКОВА СТОЙНОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АРГИРОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ДЕЛКОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
                     МАРИЯ ДОНКОВА КОСТОВА
                     МАРИЯ ДОНЧЕВА ШИКОВА
                     МАРИЯ ЗАПРЯНОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА БОРИСОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА СТАНЧЕВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА РАНГЕЛОВА
                     МАРИЯ КОЛЕВА КИСИМОВА
                     МАРИЯ КРЪСТЕВА МАРИНОВА
                     МАРИЯ МИЛКОВА ПЕНДОВА
                     МАРИЯ НЕШЕВА ТОДОРОВА
                     МАРИЯ РУМЕНОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ВИТКОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА КАЦАРОВА
                     МАРИЯ ФИЛИПОВА СТАЙКОВА
                     МАРИЯ ЯНКОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯН МИХАЙЛОВ ВИТКОВ
                     МАРИЯНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯНА ПЕТРОВА МАРИНОВА
                     МАРУСЯ ШИБИЛЕВА ШИКОВА
                     МЕРАНЗА БОРИСОВА МИТКОВА
                     МИГЛЕНА ИВАНОВА ЯНКОВА
                     МИЛЕН КРАСИМИРОВ ЧАКЪРОВ
                     МИЛЕНА КОСТАДИНОВА СИМИТЧИЕВА
                     МИЛЕНА НИКОЛОВА УЗУНОВА
                     МИЛКА БЛАГОЕВА МИХАЙЛОВА
                     МИЛКА КОСТАДИНОВА БЕЛЧЕВА
                     МИЛКА ЯНКОВА МЕТОДИЕВА
                     МИЛКО ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     МИЛКО САМУИЛОВ ПЕНДОВ
                     МИНКА ЙОСИФОВА АНГЕЛОВА
                     МИНКА ПЕНЧЕВА САВОВА
                     МИНКО НЕНКОВ БОЖКОВ
                     МИНЧО ПЕТРОВ МИНЧЕВ
                     МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ
                     МИРОСЛАВ ГОЧЕВ ГОЧЕВ
                     МИРОСЛАВ ХРИСТОВ ПАНОВ
                     МИРЧО ЗАПРЯНОВ АНГЕЛОВ
                     МИТКА АТАНАСОВА ЯНКОВА
                     МИТКА ИВАНОВА СТОЕНЧЕВА
                     МИТКА ТАШЕВА ХРИСТАКИЕВА
                     МИТКО АСЕНОВ ХРИСТАКИЕВ
                     МИТКО ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
                     МИТРА КРЪСТЕВА СТОЕНЧЕВА
                     МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ДИАМАНДИЕВ
                     МИХАИЛ СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАЛ ПЕТРОВ ЯНКОВ
                     МИШО МИТКОВ МИТОВ
                     НАДЕЖДА ИЛИЕВА КАЦАРОВА
                     НАДЕЖДА СТОЯНОВА КИРКОВА
                     НАДКА АТАНАСОВА ЯНКОВА
                     НАДКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     НАДКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
                     НАЙДЕН ВЛАДИМИРОВ СТЕФАНОВ
                     НАСКА ДАНЧЕВА РИЗА
                     НАСКО ПЕТРОВ ЩИПКОВ
                     НАСКО ТОДОРОВ КИСИМОВ
                     НАЧО СТОИЛОВ НИКОЛОВ
                     НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ЧУКОВА
                     НЕДКА ЙОРДАНОВА БОЖИКОВА
                     НЕДКО ГЕОРГИЕВ КАЦАРОВ
                     НЕДКО ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
                     НЕДКО ИВАНОВ КИСИМОВ
                     НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА МИТКОВА
                     НЕДЯЛКА ВЕЛИЧКОВА ШИКОВА
                     НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА РУСАЛОВА
                     НЕДЯЛКА РАДЕВА КУКОВА
                     НЕЛА АТАНАСОВА ЧИРАКОВА
                     НЕЛА ЕНЧЕВА ДИАМАНДИЕВА
                     НЕЛИ ДИМИТРОВА БЯЛКОВА
                     НЕЛИ СИМЕОНОВА КОПРИНКОВА
                     НЕЛИ СТАНЧЕВА ПАНОВА
                     НЕНКО АТАНАСОВ МАШОНОВ
                     НЕНО ИВАНОВ СТОИЛОВ
                     НИГЯР КЕМАЛ МЕХМЕД
                     НИКОЛА ДОНЧЕВ ШИКОВ
                     НИКОЛА ИЛИЕВ ВИТКОВ
                     НИКОЛА КИРИЛОВ БОЖЕВ
                     НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ СИМИТЧИЕВ
                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ МАРИНОВ
                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ СЛАВОВ
                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ХАДЖИЙСКИ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЯНКОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ БОЖИЛОВ
                     НИКОЛАЙ РАЙЧЕВ ДЮЛГЕРСКИ
                     НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ПАНАЙОТОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЕВ КАЦАРОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СЛАВКОВ
                     НИКОЛАЙ ШИБИЛОВ ШИКОВ
                     НИКОЛИНА АТАНАСОВА ВАСЕВА
                     НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ПАНАЙОТОВА
                     НИКОЛИНА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА
                     НИКОЛИНА РАНГЕЛОВА ХРИСТОЗОВА
                     НИКОЛИНКА МИТКОВА МАРИНОВА
                     НИКОЛИНКА НЕДКОВА НАЙДЕНОВА
                     НИКОЛИНКА ПАВЛОВА КАЦАРОВА
                     НОНКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА
                     НОРА ПЪРВАНОВА ГОЧЕВА
                     ПАВЕЛ СТОЯНОВ СТОЙКОВ
                     ПАВЛИН ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ
                     ПАВЛИНА АТАНАСОВА КОСТОВА
                     ПАВЛИНКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
                     ПАВУНА ДИМИТРОВА ДЕЛКОВА
                     ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ
                     ПАНКА КОЛЕВА ПЕШЕВА
                     ПАРАСКЕВА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ПАРИС ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕНА ИВАНОВА СТОЙКОВА
                     ПЕНА ЯНКОВА ПЕНЕВА
                     ПЕНКА АЛЕКСАНДРОВА РУСЕНОВА
                     ПЕНКА ЦВЕТКОВА СТОЕНЧЕВА
                     ПЕНКА ЯНКОВА ЯНКОВА
                     ПЕТКАНА НИКОЛОВА КИСИМОВА
                     ПЕТРА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ПЕТРАНА НИКОЛОВА ПАНОВА
                     ПЕТРАНА СТОИЛОВА НИКОЛОВА
                     ПЕТРАНКА МИТКОВА РАНГЕЛОВА
                     ПЕТЪР ВАСИЛЕВ БОЖЕВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛАЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЯНКОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЯНКОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ БЕРОВ
                     ПЕТЪР МИХАЛЕВ ЯНКОВ
                     ПЕТЪР НАСКОВ ЩИПКОВ
                     ПЕТЪР СВЕТОСЛАВОВ УЗУНОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ ПАНОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ СИДЕРОВ
                     ПЕТЬО ДИМИТРОВ СТОЕНЧЕВ
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КОПРИНКОВА
                     ПЕША ИВАНОВА МЕТОДИЕВА
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ДЕЛКОВ
                     ПЛАМЕН ДИМИТРОВ РУСАЛОВ
                     ПЛАМЕН ПАВЛОВ НИКОЛОВ
                     РАДА ПЕНКОВА ПАНОВА
                     РАДИ ДИМИТРОВ МЕХАНДЖИЙСКИ
                     РАДКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     РАДКА ИВАНОВА ГЕРОВА
                     РАДКА КОСТАДИНОВА ГУДЖЕВА
                     РАДКА СТОЯНОВА САНДЕВА
                     РАДКО АТАНАСОВ БОЗАДЖИЙСКИ
                     РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ БАЛКАНСКИ
                     РАДОСТИНА ОГНЯНОВА ИВАНОВА
                     РАЙНА ИВАНОВА КВАЧКОВА
                     РАЙЧО МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ
                     РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ
                     РАНГЕЛ ГОЧЕВ ГОЧЕВ
                     РАНГЕЛ СТОЯНОВ ПАНАЙОТОВ
                     РАНГЕЛ ФИЛИПОВ САВОВ
                     РАНГЕЛ ХРИСТОСОВ ГЕОРГИЕВ
                     РЕФИЕ МАГДОВА ЧАКЪРОВА
                     РОЗА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
                     РОЗА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
                     РОСИЦА ДИМИТРОВА НАЗЪРОВА
                     РОСИЦА ЙОРДАНОВА ДИАМАНДИЕВА
                     РОСИЦА НАСКОВА ГАЛАГАНОВА
                     РОСИЦА РАНГЕЛОВА НИКОЛОВА
                     РУМЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     РУМЕН ТРИФОНОВ ПАНОВ
                     РУМЯНА СЛАВЧЕВА АРГИРОВА
                     РУМЯНА СЛАВЧЕВА КРАТУНКОВА
                     РУСКА МИХАЙЛОВА КОСТАДИНОВА
                     РУХТИН РЕМЗИ МУСТАФА
                     САБРИЕ ЕМИН РАМАДАН
                     САМУИЛ МИЛКОВ ПЕНДОВ
                     САШО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     САШО ДИМИТРОВ БРЪСКОВ
                     СВЕТЛА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА
                     СВЕТЛА ВАСИЛЕВА БОЖИЛОВА
                     СВЕТЛАНА МАТОВА ЙОРДАНОВА
                     СЕВДА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     СЕВДА ЗАПРЯНОВА АРГИРОВА
                     СЕВДА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     СЕВДА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
                     СЕВДИЕ ЕМИН ШАКИР
                     СИЛВИЯ ИВАНОВА ПАНОВА
                     СИЛВИЯ РАНГЕЛОВА КОДЖЕЙКОВА
                     СИМЕОН ГЕОРГИЕВ КАМБУРОВ
                     СЛАВИ АНГЕЛОВ ХАДЖИЙСКИ
                     СЛАВКА КОСТАДИНОВА СТОЕНЧЕВА
                     СЛАВКА ПАСКОВА ПЕТКОВА
                     СЛАВКА ТОДОРОВА ПАНОВА
                     СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА МЪГЛЕВА
                     СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА КРАТУНКОВА
                     СОНЯ СТОЯНОВА ЯНКОВА
                     СПАС ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     СПАС ИВАНОВ РАДЕВ
                     СПАС СТОИМЕНОВ СТАЙКОВ
                     СПАС ЦОНКОВ МАНЧЕВ
                     СПАСА ИЛИЕВА СТАЙКОВА
                     СПАСКА ГЕОРГИЕВА КАЦАРОВА
                     СПАСКА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА
                     СПАСКА РАДЕВА БОЖЕВА
                     СТАНА ЗАПРЯНОВА ПАНАЙОТОВА
                     СТАНИСЛАВ РАНГЕЛОВ ПАНАЙОТОВ
                     СТАНКА КОСТАДИНОВА ТЕРЗИЕВА
                     СТАНКА СТОИЛОВА БРЪСКОВА
                     СТАНКА СТОЯНОВА ПАНАЙОТОВА
                     СТАНЧО ДАНЧЕВ НАЙДЕНОВ
                     СТАНЧО ИЛИЕВ АСЕНОВ
                     СТЕФАН АЛБЕНОВ БЕКИРОВ
                     СТЕФАН ЙОРДАНОВ МИТЕВ
                     СТЕФАН МИЛЧЕВ СТАНЧЕВ
                     СТЕФАН ЯНКОВ АТАНАСОВ
                     СТЕФКА АСЕНОВА ГОГОВА
                     СТЕФКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
                     СТЕФКА ИВАНОВА БЕРОВА
                     СТОИЛ ИВАНОВ ВИТКОВ
                     СТОИЛ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ
                     СТОИЛА ЙОРДАНОВА СТОЕНЧЕВА
                     СТОИЛКА БОГОЕВА ЯНКОВА
                     СТОИЛКА ВЛАДИМИРОВА СТЕФАНОВА
                     СТОИЛКА ГЕОРГИЕВА СТОЙНОВА
                     СТОИЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     СТОИЛКА ИВАНОВА КИСИМОВА
                     СТОИМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ
                     СТОИМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ
                     СТОИЧКА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА
                     СТОИЧКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
                     СТОЙКА ГЕОРГИЕВА СТОЙНОВА
                     СТОЙНА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
                     СТОЯН АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
                     СТОЯН БОРИСОВ ПОПОВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ ДЕЛКОВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ КИСИМОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ГУДЖЕВ
                     СТОЯН ЙОРДАНОВ ПАНАЙОТОВ
                     СТОЯН ЛАЛОВ СТОЙНОВ
                     СТОЯН НАЧЕВ НИКОЛОВ
                     СТОЯН НИКОЛОВ СЛАВКОВ
                     СТОЯН ПАНАЙОТОВ СТОЙКОВ
                     СТОЯН СТОЙКОВ АРЖАНОВ
                     СТОЯН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     СТОЯН ТАШЕВ ХРИСТАКИЕВ
                     СТОЯН ТОДОРОВ ДЕЛКОВ
                     СТОЯНА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА
                     СТОЯНА КИРИЛОВА ПАВЛОВА
                     СТОЯНА ПЕЕВА ГУДЖЕВА
                     СТОЯНКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
                     СТОЯНКА ВАСИЛЕВА СТОЕНЧЕВА
                     СТОЯНКА ГАНЧЕВА ВЕЛИЧКОВА
                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА КИСИМОВА
                     СТОЯНКА ЗАПРЯНОВА ПИШМИШЕВА
                     СТОЯНКА ЙОРДАНОВА КОСТОВА
                     СТОЯНКА ЙОРДАНОВА СТОЕНЧЕВА
                     СТОЯНКА СЛАВЧЕВА ХАДЖИЙСКА
                     СТОЯНКА СТОИЛОВА КИСИМОВА
                     СТОЯНЧО ТОДОРОВ СТОЙНОВ
                     СУЛТАНКА ЯНКОВА МИТЕВА
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ТАНЯ ХРИСТОВА АРЖАНОВА
                     ТАШО ИВАНОВ РАНГЕЛОВ
                     ТАШО МИТКОВ ХРИСТАКИЕВ
                     ТЕМЕНУГА НЕДЕЛЧЕВА ПЕШЕВА
                     ТЕМЕНУЖКА АТАНАСОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ДИАМАНДИЕВ
                     ТОДОР ВЕЛИЧКОВ ЯНКОВ
                     ТОДОР ВЪЛКОВ БАХЧЕВАНСКИ
                     ТОДОР ГРИШОВ БОТОВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ДЕЛКОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ГУДЖЕВ
                     ТОДОР ИВАНОВ КАЦАРОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ТОДОР ЙОРДАНОВ КРАТУНКОВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ КИСИМОВ
                     ТОДОР СТОЯНОВ КИСИМОВ
                     ТОДОР СТОЯНОВ СТОЙНОВ
                     ТОДОРА СТОИЛОВА ВИТКОВА
                     ТОДОРКА ИЛИЕВА БЕРОВА
                     ТОДОРКА ИЛИЕВА СИМИТЧИЕВА
                     ТОДОРКА ТРИФОНОВА МАРИНОВА
                     ТРЕНДАФИЛА ДИМИТРОВА КИРКОВА
                     ТРИФОН ДИМИТРОВ ПАНОВ
                     ФАНКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     ФАНКА БЛАГОЕВА ХРИСТОВА
                     ФАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     ФАНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     ФАНКА ИЛИЕВА АНДОНОВА
                     ФАНКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
                     ФАНКА ПЕТКОВА КОПРИНКОВА
                     ФИДАНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ФИЛИП РАНГЕЛОВ САВОВ
                     ХРИСТА ГЕОРГИЕВА КОТОВА
                     ХРИСТИНА АСЕНОВА БОРИСОВА
                     ХРИСТИНА ИВАНОВА СТОЙКОВА
                     ХРИСТИНА ПЕТРОВА ТИЛЕВА
                     ХРИСТО АСЕНОВ АНДОНОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ МЕХАНДЖИЙСКИ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ПЕШЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ПАНОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ ПАНОВ
                     ХРИСТО РАНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТО ШИБИЛЕВ ШИКОВ
                     ХРИСТОС ЛЮБЕНОВ ТОПАЛОВ
                     ЦАНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
                     ЦВЕТАН ВИДОЛОВ СТОЙКОВ
                     ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ ТОПАЛОВ
                     ЦВЕТАНА ТОДОРОВА АНДОНОВА
                     ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА
                     ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА МИТЕВА
                     ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ МАРЛАКОВ
                     ЦОНКО КРЪСТЕВ МАНЧЕВ
                     ЧАВДАР СТОЯНОВ ВАСЕВ
                     ШЕНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     ШЕНКА ИВАНОВА МИТКОВА
                     ШЕНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     ШИБИЛ МИШЕВ МИТОВ
                     ШУКРИ ИСМЕТ РИЗА
                     ЮЛИЯ КОЛЕВА МЕТОДИЕВА
                     ЮРДАН АСЕНОВ МЕТОДИЕВ
                     ЯНИКА ДИМИТРОВА НАЗЪРОВА
                     ЯНКА НАЙДЕНОВА ПЕНДОВА
                     ЯНКА НАЧЕВА НИКОЛОВА
                     ЯНКО АНГЕЛОВ МИТЕВ
                     ЯНКО АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ЯНКО АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
                     ЯНКО ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
                     ЯНКО ЕФТИМОВ ИВАНОВ
                     ЯНКО ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
                     ЯНКО ИЛИЕВ ВЕЛИЧКОВ
                     ЯНКО ЙОРДАНОВ МЕТОДИЕВ
                     ЯНКО МИРЧЕВ АНГЕЛОВ
                     ЯШАР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     ЯШАР САЛИЕВ АРИФОВ
       КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............
       СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........