Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 

                                   ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                  ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.
                    (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА)
                             (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

    ИЗБОРЕН РАЙОН № 17 - ПЛОВДИВСКИ
    ОБЩИНА: МАРИЦА
    НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КАЛЕКОВЕЦ                КМЕТСТВО: ...................  СЕКЦИЯ № 019
    адрес на избирателната секция: ........................................

                     ----------------------------------------------------
                                      ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АВАШКА РАМАДАНОВА МЕХМЕДОВА
                     АДЖЕР АСАНОВА АЛИЕВА
                     АЙШЕ АХМЕД МЕХМЕД
                     АЙШЕ БАЙРЯМОВА ШАБАНОВА
                     АЛБЕНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ БОТЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ БОТЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ БОТЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ПАРУШЕВ СТАНЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР РАНГЕЛОВ КОСТОВ
                     АЛЕКСИ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСОВ
                     АЛИ АМЗОВ ШАБАНОВ
                     АМЗА АСАНОВ ШАБАНОВ
                     АНА ПЕТРОВА ПЕНИШЕВА
                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ МАРКОВСКИ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
                     АНГЕЛ ЛЮБЧОВ ВАСИЛЕВ
                     АНГЕЛ СПАСОВ ЖЕКОВ
                     АНГЕЛ ТОДОРОВ ТАМБУЛСКИ
                     АНГЕЛИНА ТОДОРОВА ХРИСТЕВА
                     АНДОН ДИМИТРОВ ТАЧЕВ
                     АНДРЕЙ РАНГЕЛОВ ХРИСТЕВ
                     АНЕЛИЯ АТАНАСОВА РАДКОВА
                     АНЕЛИЯ ИЛИЕВА КАМБОВА
                     АНЕЛИЯ РУМЕНОВА МУРГАШЕВА
                     АНЖЕЛА ЙОСИФОВА ПАШКУЛОВА
                     АНИ СТОЙЧЕВА КАРАДЖОВА
                     АНКА МИХАЙЛОВА ШАБАНОВА
                     АННА БЛАГОЕВА ХРИСТЕВА
                     АНТОАНЕТА МИЛЕНОВА МУРГАШЕВА
                     АНТОН АСПАРУХОВ АНДОНОВ
                     АНТОН ВЕСЕЛИНОВ БОГДАНОВ
                     АНТОН КОСТАДИНОВ БОТЕВ
                     АНТОН РУМЕНОВ МУРГАШЕВ
                     АНТОНИЯ АЛЕКСАНДРОВА БОТЕВА
                     АСАН АМЗОВ ШАБАНОВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ СТАВРАКЕВ
                     АТАНАС АПОСТОЛОВ БОРИЛОВ
                     АТАНАС ВАРАДИНОВ РАДКОВ
                     АТАНАС ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     АТАНАС ВАСИЛЕВ ПРАМАТАРОВ
                     АТАНАС ВЕЛКОВ АНГЕЛОВ
                     АТАНАС ВЕСКОВ ЧУЧУЛСКИ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ КАНДРОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ КАРАГЬОЗОВ
                     АТАНАС ЗАПРЯНОВ БУКОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ СЕВДАЛИНОВ
                     АТАНАС ИГНАТОВ РАНГЕЛОВ
                     АТАНАС ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ЙОРДАНОВ БОРИЛОВ
                     АТАНАС ЙОРДАНОВ СЕВДАЛИНОВ
                     АТАНАС КОНСТАНТИНОВ ДЕЛИНСКИ
                     АТАНАС ПЕТРОВ ДИМОВ
                     АТАНАС РАНГЕЛОВ ВЪЛКОВ
                     АТАНАС РАНГЕЛОВ ВЪЛКОВ
                     АТАНАС СТОЯНОВ ВИДКОВ
                     АТАНАС ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ
                     АТАНАСА АТАНАСОВА СТОЙКОВА
                     АТАНАСА ДИМИТРОВА ГАРВАЛСКА
                     АТАНАСА СТОИЦОВА НИКОЛОВА
                     АТАНАСКА ВАСИЛЕВА БОРИЛОВА
                     АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     АТАНАСКА ЖЕЛЯЗКОВА БУКОВА
                     АТАНАСКА ИВАНОВА ХРИСТЕВА
                     АТАНАСКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
                     АТАНАСКА НИКОЛОВА КАНДРОВА
                     АТАНАСКА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА
                     АТАНАСКА ПЕТРОВА РАНГЕЛОВА
                     АТАНАСКА ТОДОРОВА ЧОБАНОВА
                     АХМЕД ЮСЕИНОВ КАМБОВ
                     БАЙРЯМ АЛИЕВ ШАБАНОВ
                     БАЛЬО ВАСИЛЕВ КОВАЧЕВ
                     БАРИЕ АЛИЕВА РАШИДОВА
                     БОГДАН ТОМОВ ГЕОРГИЕВ
                     БОЖИДАР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     БОЖИЛ ВЪЛКОВ БОЖКОВ
                     БОЖИЛ ИВАНОВ БОЖКОВ
                     БОЖИЛ ИЛИЕВ ДОЙЧИНОВ
                     БОРИС АСЕНОВ СТОЯНОВ
                     БОРИС ЗЛАТКОВ ЛУМБЕВ
                     БОРИС ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     БОРИС ИЛИЕВ ТАНКОВ
                     БОРИС КОСТАДИНОВ ГРОЗДЕВ
                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ ВЪЛКОВ
                     БОРИСЛАВ ФИДАНОВ ТОЛСУЗОВ
                     БОРЯНА СЛАВЧЕВА АСЕНОВА
                     БОЯН МАРИНОВ ИЛИЕВ
                     БОЯН РАНГЕЛОВ МАВАЛСКИ
                     ВАЛЕНТИН НЕНОВ НЕДКОВ
                     ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА МАРКОВСКА
                     ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА КОСТОВА
                     ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ГОГИЧЕВА
                     ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     ВАНЯ ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
                     ВАСИЛ АТАНАСОВ БОРИЛОВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГОГИЧЕВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ АНЕВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ
                     ВАСИЛ ИЛИЕВ ПЕТРОВ
                     ВАСИЛ МОМЧИЛОВ МАВАЛСКИ
                     ВАСИЛ НИКОЛОВ КОСТОВ
                     ВАСИЛ СТОЯНОВ ДЕЛИНСКИ
                     ВАСИЛ СТОЯНОВ МИЛКАНСКИ
                     ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОШЕВ
                     ВАСИЛ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛА ДИМИТРОВА ХАРАЛАМПИЕВА
                     ВАСИЛА ТОДОРОВА ЛИЧЕВА
                     ВАСИЛКА ВЪЛКОВА МИЛЕВА
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ВАСИЛКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
                     ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ТАЧЕВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА АНДОНОВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА НЕДКОВА
                     ВАСИЛКА ИЛИЕВА ПРАСКОВА
                     ВАСИЛКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
                     ВАСИЛКА ТОДОРОВА ГОГИЧЕВА
                     ВАСИЛКА ТОДОРОВА ЧАКЪЛСКА
                     ВАСИЛКА ХРИСТОВА БИСТРАШКА
                     ВАСИЛКА ХРИСТОВА ТАНКОВА
                     ВАСКА РОСЕНОВА ИВАНОВА
                     ВАСКО ГЕОРГИЕВ КИРОВ
                     ВАСКО ДИМЧЕВ ДИМОВ
                     ВАСКО КИРИЛОВ ИЛИЕВ
                     ВЕДАТ ИСЛЯМОВ РАМАДАНОВ
                     ВЕЛИКА ВАЛЕНТИНОВА НЕДКОВА
                     ВЕЛИКА ТОДОРОВА КЪНЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ТАНОВА
                     ВЕЛИЧКА ЗДРАВКОВА ВЪЛКОВА
                     ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
                     ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА КАПТИЕВА
                     ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА БИСТРАШКА
                     ВЕЛИЧКА КРУМОВА АТАНАСОВА
                     ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ЯЛАНДЖИЙСКА
                     ВЕЛИЧКА РАНГЕЛОВА БОЖКОВА
                     ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
                     ВЕЛИЧКА ХРИСТЕВА ИЛИЕВА
                     ВЕЛИЧКО ТРИФОНОВ ХРИСТЕВ
                     ВЕНЕТКА СТОЯНОВА ГОГИЧЕВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
                     ВЕРКА ИВАНОВА КОСТОВА
                     ВЕРКА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
                     ВЕСЕЛА КОЛЕВА РАЧЕВА
                     ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА
                     ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА КОВАЧЕВА
                     ВЕСЕЛИНА СТОИМЕНОВА ЛИЧЕВА
                     ВЕСКА БИСЕРОВА ПЕТРОВА
                     ВИДЕЛИНА АНТОНОВА БОТЕВА
                     ВИДКА РАНГЕЛОВА ЗАПРЯНОВА
                     ВИДКА СТОЙЧЕВА СТОИЧКОВА
                     ВИДКА ТРИФОНОВА РАЙЧЕВА
                     ВИДОЛ МЕТОДИЕВ ПОПОВ
                     ВИКТОРИЯ КОСТАДИНОВА ГРОЗДЕВА
                     ВИОЛЕТА АТАНАСОВА КИФИРСКА
                     ВИОЛЕТА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ЙЕНСЕН
                     ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ТАЧЕВА
                     ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЕЛИНСКИ
                     ВЛАДИМИРА ИВАНОВА АСЕНОВА
                     ВЪЛА НЕНОВА ТАНКОВА
                     ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПАВЛОВА
                     ГАЛИНА АНТОНОВА КУКУРУЗОВА
                     ГАЛИНА ИВАНОВА СТОИЧКОВА
                     ГАЛЯ КОЛЕВА ПРАМАТАРОВА
                     ГАЛЯ КРЪСТЕВА КЪНЧЕВА
                     ГЕНА СТОЯНОВА ВЪЛКОВА
                     ГЕНКА ВАСИЛЕВА ЛУМБЕВА
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВЪЛКОВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ КАНДРОВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ СЕВДАЛИНОВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ СТОЙКОВ
                     ГЕОРГИ БЛАГОВ ГРИГОРОВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГОГИЧЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВИДКОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СЕВДАЛИНОВ
                     ГЕОРГИ ДОЙЧИНОВ ТЕРЗИЙСКИ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГОГИЧЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГОГИЧЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КАРАИЛИЙСКИ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КЪНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ КИФИРСКИ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ РАШКОВ
                     ГЕОРГИ КИРОВ КИРОВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГОГИЧЕВ
                     ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ЧОКОЙСКИ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОСТОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ БОГОЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КАРАЧАНСКИ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТОШЕВ
                     ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ БОЖКОВ
                     ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ КОТОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ КЪНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ СПАСОВ
                     ГЕОРГИ ЯНКОВ СТОЕВ
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА МИЛЕВА
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ЧОБАНОВА
                     ГЕРГАНА ДОЙЧЕВА СЪБЕВСКА
                     ГЕРГАНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
                     ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА КЪНЧЕВА
                     ГЕРГАНА НИКОЛОВА ТОНОВА
                     ГЕРГАНА РАНГЕЛОВА ВЪЛКОВА
                     ГИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ГИНА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
                     ГИНКА ГЕОРГИЕВА СТОИЧКОВА
                     ГИНКА ДАНЧЕВА КАРАЧАНОВА
                     ГИНКА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА
                     ГИНКА МАРИНОВА КАРАЧАНОВА
                     ГИНКА ПАНЧЕВА БОГДАНОВА
                     ГИНКА ПЕТКОВА БОРИЛОВА
                     ГИНКА ПЕТРОВА АНДОНОВА
                     ГИНКА СЛАВЧЕВА МЪМЪРСКА
                     ГРЕТА ВЪРБАНОВА ИЛИЕВА
                     ГРОЗДАНА АТАНАСОВА ДЕЧЕВА
                     ГРОЗДАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
                     ГЪЛЪБИНА ИВАНОВА КЪНЧЕВА
                     ГЮРГА АТАНАСОВА ХРИСТЕВА
                     ГЮРГА ПЕТРОВА МАВАЛСКА
                     ДАНКА ТАНЕВА ИЛИЕВА
                     ДАФИНКА ДИМИТРОВА БОТЕВА
                     ДАФИНКА ИВАНОВА ДЕНЕВА
                     ДАФИНКА ИЛИЕВА КАМБОВА
                     ДАФО ДИМИТРОВ ДАФОВ
                     ДЕЛА ИЛИЕВА НАНКОВА
                     ДЕЛЯНА НИКОЛАЕВА ГОГИЧЕВА
                     ДЕНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДЕСИСЛАВА МИНКОВА КЪНЧЕВА
                     ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ВЪЛКОВА
                     ДЕЯН ГЕОРГИЕВ БРАНДИЙСКИ
                     ДЖЕВРИЕ РАМАДАНОВА ШАБАНОВА
                     ДЖЕМИЛ АЛИЕВ ШАБАНОВ
                     ДИАНА БОРИСОВА БОРИСОВА
                     ДИАНА НИКОЛОВА ГЕРАШЕВА
                     ДИМА ГЕОРГИЕВА КАНДРОВА
                     ДИМИТРИЙКА СТАЙКОВА КИФИРСКА
                     ДИМИТРИЙКА СТОЙКОВА АТАНАСОВА
                     ДИМИТРИНА ИВАНОВА СПАСОВА
                     ДИМИТРИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     ДИМИТРИНКА РУСЕВА ДЕЛЧЕВА
                     ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ГОГИЧЕВА
                     ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
                     ДИМИТРИЯ КОСТАДИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ДИМИТРИЯ ПЕТКОВА ТОНЧЕВА
                     ДИМИТРИЯ СТЕФАНОВА КАРАЧАНОВА
                     ДИМИТЪР АНДОНОВ ТАЧЕВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР БОЖИЛОВ ДОЙЧИНОВ
                     ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ КЕХАЙОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВИДКОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАРАЧАНОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СЕВДАЛИНОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
                     ДИМИТЪР ГИНЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ДРАГАНОВ БОЖЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ БОТЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ МИЛЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ХРИСТЕВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СЕВДАЛИНОВ
                     ДИМИТЪР КОЛЕВ ХРИСТЕВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ВЪЛКОВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГАРВАЛСКИ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КЪНЧЕВ
                     ДИМИТЪР МИЛЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ТОШЕВ
                     ДИМИТЪР РАШКОВ СЛАВОВ
                     ДИМИТЪР СТОИЧКОВ СТОИЧКОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ МЪМЪРСКИ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТАЧЕВ
                     ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ АНДОНОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ КАРАЧАНСКИ
                     ДИМИТЪР ЯНКОВ СТОЯНОВ
                     ДИМЧО ТОДОРОВ ДИМОВ
                     ДИЯНА ЖЕЛЯЗКОВА КЪНЧЕВА
                     ДИЯНА ТОНЧЕВА МИЛЕВА
                     ДОЙЧИН ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ
                     ДОЙЧИН НИКОЛОВ ТАНКОВ
                     ДОЙЧО РАНГЕЛОВ СЪБЕВСКИ
                     ДОНКА ВАСИЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ДОНКА ГЕРОВА КИЧУКОВА
                     ДОНКА ДИМИТРОВА ЧОКОЙСКА
                     ДОНКА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     ДОРА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
                     ДОРА СТОЯНОВА МИТРЕВА
                     ДОЧКА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА
                     ДРАГАН ДИМИТРОВ БОЖЕВ
                     ДРАГОМИР НИКОЛОВ РУСУЛСКИ
                     ДУДУШ АЛИ МЕХМЕД
                     ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
                     ЕКАТЕРИНА ПАНТЕЛЕЙМОНОВА ТАМБУЛСКА
                     ЕКАТЕРИНА ХРИСТЕВА ПАШКУЛОВА
                     ЕЛЕНА АСЕНОВА ГУДЖЕВА
                     ЕЛЕНА АТАНАСОВА БУКОВА
                     ЕЛЕНА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА
                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА МИШЕВА
                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ТАНКОВА
                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА УЗУНОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТАНКОВА
                     ЕЛЕНА ДЕНКОВА ДЕМИРОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА БОЖКОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ДЕЛИНСКА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ДЕЛИНСКА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
                     ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ЧОКОЙСКА
                     ЕЛЕНА МАНОВА МИЛЕВА
                     ЕЛЕНА НАЙДЕНОВА ТРИФОНОВА
                     ЕЛЕНА СТОЯНОВА ЧОКОЙСКА
                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     ЕЛИ ГЕОРГИЕВА МЪМЪРСКА
                     ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА БОТЕВА
                     ЕЛИЦА АТАНАСОВА ТЕОДОСИЕВА
                     ЕЛИЦА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
                     ЕЛКА ЗДРАВКОВА ДИМОВА
                     ЕЛКА МЕТОДИЕВА СТОЯНОВА
                     ЕМЕТОЛА АСАНОВА ШАБАНОВА
                     ЕМИЛИЯ ИВАНОВА МИНЧЕВА
                     ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА АСЕНОВА
                     ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА ШАБАНОВА
                     ЕМИНЕ ИБРЯМ МУРГАШЕВА
                     ЕМИНЕ МЕМИШ АЛИЕВА
                     ЕНЧО АТАНАСОВ КАРАГЬОЗОВ
                     ЕНЧО ГЕОРГИЕВ ТАНКОВ
                     ЕНЮ ГЕОРГИЕВ БОЖЕВ
                     ЕСЕНГЮЛ ЮСЕИН КОВАЧ
                     ЖАНА МАРИНОВА АНГЕЛОВА
                     ЖЕЛЯЗКА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА БОРИСОВА ВЪЛКОВА
                     ЖЕЛЯЗКА ВАСИЛЕВА СПАСОВА
                     ЖЕЛЯЗКА ИВАНОВА БОЖЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА ИВАНОВА ДЕМИРЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА КРЪСТЕВА СПАСОВА
                     ЖЕЛЯЗКА СТОЯНОВА МИЛКАНСКА
                     ЖЕЛЯЗКО ГИТОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ РУСАЛОВ
                     ЖЕЛЯЗКО ПЕТКОВ СТАМОВ
                     ЖЕЛЯЗКО ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖИВКА СТОЯНОВА КИФИРСКА
                     ЖУЖАНА ОГНЯНОВА КОВАЧЕВА
                     ЗАПРЯНА ДИМИТРОВА ТОШЕВА
                     ЗАПРЯНА ТОДОРОВА КАРАЧАНОВА
                     ЗАПРЯНКА АСЕНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     ЗАПРЯНКА АТАНАСОВА СЕВДАЛИНОВА
                     ЗАПРЯНКА СТОЯНОВА СЕВДАЛИНОВА
                     ЗДРАВКА ПЕТРОВА КАТЪРСКА
                     ЗДРАВКО ЙОРДАНОВ МАВАЛСКИ
                     ЗЛАТА ДЕЛЧЕВА БОЖЕВА
                     ЗЛАТКА АЛЕКСАНДРОВА КАМБОВА
                     ЗЛАТКА ВЪЛКОВА КАРАЧАНОВА
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     ЗЛАТКА ИЛИЕВА ВЪЛКОВА
                     ЗЛАТКО МАНОЛОВ КОСТАДИНОВ
                     ЗОРКА ДИМИТРОВА КАЛЪЧЕВА
                     ЗОЯ ГЕОРГИЕВА КИРКОВСКА
                     ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ
                     ИВАН БОЖИЛОВ БОЖКОВ
                     ИВАН БОРИСОВ БОРИСОВ
                     ИВАН БОРИСОВ ВЪЛКОВ
                     ИВАН ВАЛЕРИЕВ ЧИРИЦКИЙ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ АНЕВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ КОВАЧЕВ
                     ИВАН ВИДЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ГОГИЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ГУДЖЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КЪНЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ АВРАМОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ БОТЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ ДЕЛИНСКИ
                     ИВАН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
                     ИВАН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ПЕТРОВ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ БИСТРАШКИ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ ВИДКОВ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ СТОИЧКОВ
                     ИВАН КРЪСТЕВ МИЛЕВ
                     ИВАН КРЪСТЕВ СПАСОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ КОСТОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ХРИСТОЗОВ
                     ИВАН РАНГЕЛОВ ДЕЛИНСКИ
                     ИВАН РАНГЕЛОВ КАРАЧАНОВ
                     ИВАН СИМЕОНОВ РАНГЕЛОВ
                     ИВАН СПАСОВ ДЕЛИНСКИ
                     ИВАН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН СТОЙКОВ ПЕТРОВ
                     ИВАН СТОЙКОВ СТОЙКОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ СТОЙНОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ХРИСТОЗОВ
                     ИВАНА АТАНАСОВА БОГОЕВА
                     ИВАНА ДИМИТРОВА ГУДЖЕВА
                     ИВАНА КОСТОВА ХРИСТЕВА
                     ИВАНА РАНГЕЛОВА КЪНЧЕВА
                     ИВАНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
                     ИВАНКА БОЕВА БОТЕВА
                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА ДЕЛИНСКА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КАРАКАШЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КОРДЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЯЛАНДЖИЙСКА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ХРИСТЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА БОЖКОВА
                     ИВАНКА ИЛИЕВА МЪМЪРСКА
                     ИВАНКА ЙОРДАНОВА ДЕЛИНСКА
                     ИВАНКА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА
                     ИВАНКА КОСТАДИНОВА СПАСОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     ИВАНКА ПЕНЕВА БИСТРАШКА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ДЕЛИНСКА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА СТОЯНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     ИВАНКА ТОШКОВА ПЕТКОВА
                     ИВАНКА ЯНКОВА ЧАУШЕВА
                     ИВЕЛИНА СВЕТОСЛАВОВА КАРАЧАНСКА
                     ИЛИАН ИВАНОВ БОЖКОВ
                     ИЛИЙЧО АСЕНОВ ЗДРАВКОВ
                     ИЛИНА ВАСИЛЕВА ПОПОВА
                     ИЛИНА КОСТАДИНОВА МАРКОВСКА
                     ИЛИНКА КИРИЛОВА КЪНЧЕВА
                     ИЛИЯ БОРИСОВ ТАНКОВ
                     ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ГУДЖЕВ
                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ
                     ИЛИЯ ГРИГОРОВ ГИТОВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ГУДЖЕВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ИЛИЯ ИЛИЕВ КАПТИЕВ
                     ИЛИЯ КРЪСТЕВ МЪМЪРСКИ
                     ИЛИЯ МАРИНОВ КАМБОВ
                     ИЛИЯ НИКОЛОВ САПУНСКИ
                     ИЛИЯ ПЕТРОВ ГРИГОРОВ
                     ИЛИЯ РАНГЕЛОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ТОДОРОВ ДИМОВ
                     ИЛИЯ ТОДОРОВ КЪНЧЕВ
                     ИЛИЯ ФРАНЦОВ ПЕТРОВ
                     ИЛИЯН ВАРАДИНОВ РАДКОВ
                     ИЛИЯН ВАСКОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯН ТОДОРОВ БИСТРАШКИ
                     ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
                     ИЛИЯНА ЗАПРЯНОВА ЗАПРЯНОВА
                     ИРЕНА МИНЧЕВА ВЛАДИМИРОВА
                     ИРИНА АНДОНОВА ИЛИЕВА
                     ИРИНА ВАСКОВА ИЛИЕВА
                     ИРИНКА АТАНАСОВА ВИДКОВА
                     ЙОАН АЛЕКСАНДРОВ СТАНЕВ
                     ЙОНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     ЙОРДАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ЙОРДАН АТАНАСОВ БОРИЛОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ СЕВДАЛИНОВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ СЛАВОВ
                     ЙОРДАН ИВАНОВ МИТРЕВ
                     ЙОРДАН ИВАНОВ ЦАКОВ
                     ЙОРДАН РАНГЕЛОВ МАВАЛСКИ
                     ЙОРДАНА ДИМИТРОВА ЧОБАНОВА
                     ЙОРДАНКА АТАНАСОВА СЪБЕВСКА
                     ЙОРДАНКА БОРИСОВА ДРАГОМИРОВА
                     ЙОРДАНКА ВЕЛИЧКОВА ЧОКОЙСКА
                     ЙОРДАНКА ВЕСЕЛИНОВА АТАНАСОВА
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
                     ЙОРДАНКА ЗДРАВКОВА МАВАЛСКА
                     ЙОРДАНКА КОЛЕВА ПЕТКОВА
                     ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ВЪЛКОВА
                     ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ХАДЖИЙСКА
                     ЙОРДАНКА МАНЮВА ИВАНОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     ЙОРДАНКА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
                     КАЛЯ ТОТЕВА ТОДОРОВА
                     КАМЕЛИЯ САШЕВА ШАБАНОВА
                     КАМЕН РУМЕНОВ СОКОЛОВ
                     КАТЕРИНА КОСТОВА КИРОВА
                     КАТЕРИНА НИКОЛОВА БИСТРАШКА
                     КАТЯ ГЕОРГИЕВА КИРОВА
                     КАТЯ ИЛИЕВА ПЕТРОВА
                     КИРИЛ ВАСКОВ ИЛИЕВ
                     КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРОВ
                     КИРИЛ ИЛИЕВ КЪНЧЕВ
                     КИРИЛ МИЛКОВ ПАВЛОВ
                     КИРИЛ СТОЯНОВ КИФИРСКИ
                     КОЛЬО ИВАНОВ КОСТОВ
                     КОЛЮ ИВАНОВ МИЛАНОВ
                     КОНСТАНТИН АТАНАСОВ ДЕЛИНСКИ
                     КОНСТАНТИН АТАНАСОВ ТЕОДОСИЕВ
                     КОСТАДИН АТАНАСОВ НАНКОВ
                     КОСТАДИН БОРИСОВ ГРОЗДЕВ
                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ДЕНКОВ
                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КИФИРСКИ
                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
                     КОСТАДИН ДАФОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ КЪНЧЕВ
                     КОСТАДИН ИВАНОВ ВИДКОВ
                     КОСТАДИН ИВАНОВ КЪНЧЕВ
                     КОСТАДИН ИВАНОВ СТОИЧКОВ
                     КОСТАДИН НИКОЛОВ БИСТРАШКИ
                     КОСТАДИН РАНГЕЛОВ КИФИРСКИ
                     КОСТАДИН РУМЕНОВ ХАДЖИЙСКИ
                     КОСТАДИН СТОЙКОВ СТОЙКОВ
                     КОСТАДИН СТОЯНОВ ДЕЛИНСКИ
                     КОСТАДИН ТОДОРОВ БИСТРАШКИ
                     КОСТАДИН ТОДОРОВ ГАРВАЛСКИ
                     КОСТАДИН ТОДОРОВ КЪНЧЕВ
                     КОСТАДИН ТОДОРОВ ПЕТКОВ
                     КОСТАДИН ТРИФОНОВ ТАНКОВ
                     КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
                     КОСТАДИНКА ДАФОВА ДИМИТРОВА
                     КОСТАДИНКА ИВАНОВА ГОГИЧЕВА
                     КОСТАДИНКА ИВАНОВА ТАСЕВА
                     КОСТАДИНКА НИКОЛАЕВА ГОГИЧЕВА
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЛИЧЕВ
                     КРАСИМИР МАНЕВ РАЧЕВ
                     КРАСИМИРА РАНГЕЛОВА ТАСЕВА
                     КРИСТИЯН ПЕТЕВ БОТЕВ
                     КРУМ ИЛИЕВ КИФИРСКИ
                     КРУМ НИКОЛОВ АТАНАСОВ
                     КРЪСТАНА ИЛИЕВА ТИМЧЕВА
                     КРЪСТЬО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ ЧОКОЙСКИ
                     КРЪСТЮ ИВАНОВ СПАСОВ
                     КРЪСТЮ НИКОЛОВ КРЪСТЕВ
                     КРЪСТЮ ПЕТКОВ ЧОКОЙСКИ
                     КРЪСТЮ РУСЕНОВ ВЪЛКОВ
                     КЪНА НИКОЛОВА ПЛАЧКОВА
                     КЪНЧО КОСТАДИНОВ КЪНЧЕВ
                     КЪНЧО КОСТАДИНОВ КЪНЧЕВ
                     КЪНЧО СТОЯНОВ КЪНЧЕВ
                     ЛАТИНКА МИЛЕНОВА МУРГАШЕВА
                     ЛИДИЯ АСЕНОВА ТОЛСУЗОВА
                     ЛИЛЯНА АСЕНОВА ИЛИЕВА
                     ЛИЛЯНА ЗДРАВКОВА САПУНСКА
                     ЛЮБОМИР КОЛЕВ ПЛАЧКОВ
                     ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ГУДЖЕВ
                     МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     МАГДАЛЕНА ОГНЯНОВА КОВАЧЕВА
                     МАГДАЛИНА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА
                     МАЙА БИСЕРОВА ФЬОДОРОВА
                     МАМУРЕ РАМАДАНОВА АЛИЕВА
                     МАНОЛ ЗЛАТКОВ КОСТАДИНОВ
                     МАНОЛ РАЙКОВ КОСТАДИНОВ
                     МАРГАРИТА АНТОНОВА АНДОНОВА
                     МАРГАРИТА НИКОЛОВА РУСАЛОВА
                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КЪНЧЕВА
                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТАЧЕВА
                     МАРИАНА СТОЙЧЕВА КАРАЧАНСКА
                     МАРИЕЛА ИВАНОВА КАРАИЛИЙСКА
                     МАРИЙКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЙКА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ДЕМИРОВА
                     МАРИЙКА СТОЯНОВА ТАНКОВА
                     МАРИЙКА ТРИФОНОВА КИФИРСКА
                     МАРИН БОЯНОВ ИЛИЕВ
                     МАРИН ГЕОРГИЕВ ПРАСКОВ
                     МАРИНА КОЛЕВА ВАТЕВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА КЪНЧЕВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ТАМБУЛСКА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА ТРИФОНОВА
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     МАРИЯ ГАНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА
                     МАРИЯ ГЕРГИЕВА ПАНАЙОТОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ТОШЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧОБАНОВА
                     МАРИЯ ДИМОВА ТОПАЛОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ВЪЛКОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА РАШКОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ЧИРИЦКАЯ
                     МАРИЯ ИЛИЕВА ТАНКОВА
                     МАРИЯ ЙОЗОВА ЧОБАНОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА КОВАЧЕВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА ВЪЛКОВА
                     МАРИЯ КОСТОВА ДЕЛИНСКА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯ РАНГЕЛОВА ГУДЖЕВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ЗАПРЯНОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ТАМБУЛСКА
                     МАРИЯ ЯНЕВА АНАДОЛИЕВА
                     МАРИЯНА АНДОНОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ДЕМИРОВА
                     МАЯ ПЕТРОВА ЧОКОЙСКА
                     МЕТОДИ МИХАЙЛОВ АСЕНОВ
                     МЕТОДИ ЯНКОВ СТОЯНОВ
                     МИГЛЕНА ДИМИТРОВА БИСТРАШКА
                     МИЛАДИН МЕХМЕДОВ КАМБОВ
                     МИЛЕН АНТОНОВ МУРГАШЕВ
                     МИЛЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     МИЛЕН НИКОЛОВ КРЪСТЕВ
                     МИЛЕН ЮЛИЯНОВ КАМБОВ
                     МИЛЕНА ПЕТРОВА КИФИРСКА
                     МИЛЕНА РАНГЕЛОВА ВЪЛКОВА
                     МИЛЕНА РОСЕНОВА КАЛАЙДЖИЕВА
                     МИЛКА АСЕНОВА ГЕГОВА
                     МИЛКА КОЛЕВА АТАНАСОВА
                     МИМИ СПАСОВА КОСТАДИНОВА
                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ АВРАМОВ
                     МИРОСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ДЕЛИНСКИ
                     МИРОСЛАВА БОРИСОВА ЛУМБЕВА
                     МИТКА СЛАВЧЕВА ТАСЕВА
                     МИТРА КОЛЕВА АВРАМОВА
                     МИТРА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     МИТРА РАНГЕЛОВА САПУНСКА
                     МИХАИЛ БОЖИДАРОВ ДРАГОМИРОВ
                     МИХАИЛ МЕТОДИЕВ АСЕНОВ
                     МОМЧИЛ ВАСИЛЕВ МАВАЛСКИ
                     МОМЧИЛ ВАСИЛЕВ МАВАЛСКИ
                     МОНИКА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
                     МУКАДЕС РАФЕТОВА АСАНОВА
                     МУСТАФА АЛИ МЕХМЕД
                     МУСТАФА АЛИЕВ АЛИЕВ
                     МУСТАФА МЕХМЕДОВ КАМБОВ
                     МУСТАФА РАШИДОВ КАМБОВ
                     НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА ВИДКОВА
                     НАДЕЖДА ФИДАНОВА ТОЛСУЗОВА
                     НАДЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     НАДЯ ЯКОВА ЯКОВА
                     НАСКА НИКОЛОВА КОСТОВА
                     НЕВЕНА АРГИРОВА МАРКОВА
                     НЕВЕНА ГЕНКОВА ИЛИЕВА
                     НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     НЕДКА ДИМИТРОВА ГОГИЧЕВА
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ДЕЛИНСКА
                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА МИНЧЕВА
                     НЕЛИ МИТКОВА КОВАЧЕВА
                     НЕЛИ РАНГЕЛОВА МУРГАШЕВА
                     НЕЛИ ЦОЧЕВА ЧОКОЙСКА
                     НЕЛКА ПЕТРОВА МАВАЛСКА
                     НЕНКА НИКОЛОВА ИГНАТОВА
                     НЕНО ТОДОРОВ КАФЕДЖИЕВ
                     НИКОЛА АТАНАСОВ ЧОБАНОВ
                     НИКОЛА ВИДОЛОВ ДЕМИРОВ
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
                     НИКОЛА ЕНЕВ РАЙЧЕВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ ДЕМИРОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ ХРИСТОЗОВ
                     НИКОЛА ИЛИЕВ САПУНСКИ
                     НИКОЛА КОСТАДИНОВ БИСТРАШКИ
                     НИКОЛА КРЪСТЕВ АТАНАСОВ
                     НИКОЛА ПЕТКОВ ГЕГОВ
                     НИКОЛА ПЕТРОВ ТАНКОВ
                     НИКОЛА РАНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ
                     НИКОЛА ТОДОРОВ ПАПАЗОВ
                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КАНДРОВ
                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЧУЧУЛСКИ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДЕМИРЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГОГИЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГОГИЧЕВ
                     НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ МИЛКАНСКИ
                     НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ МАРИНОВ
                     НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ШОПОВ
                     НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛИНА АНГЕЛОВА КОТОВА
                     НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА БОЖЕВА
                     НИКОЛИНА НИКОЛОВА СТОЕВА
                     НИКОЛИНА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
                     НИКОЛИНА РАНГЕЛОВА ГИТОВА
                     НИКОЛИНА ТОДОРОВА ВЪЛКОВА
                     НИКОЛИНА ТОДОРОВА КЪНЧЕВА
                     НИКОЛИНА ТОДОРОВА ПЕНЧОЛОВА
                     НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ТОШЕВА
                     НИКОЛИНКА КОСТАДИНОВА СТОЙКОВА
                     НИНА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
                     НИНА ХРИСТОВА КАРАИЛИЙСКА
                     ОГНЯН ВАСИЛЕВ КОВАЧЕВ
                     ОГНЯН ЙОРДАНОВ КОВАЧЕВ
                     ОЛГА БИСЕРОВА ФЕОДОРОВА
                     ОРХАН АСАН АСАН
                     ПАВЕЛ ЛЮБОМИРОВ КИСЬОВ
                     ПАВЛИНА НИКОЛОВА АВРАМОВА
                     ПЕЙО ХРИСТОВ КАЛАЙДЖИЕВ
                     ПЕНА АТАНАСОВА КЕЛЕШЕВА
                     ПЕНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ТАНКОВА
                     ПЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА РУСАЛОВА
                     ПЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА ЦАКОВА
                     ПЕНКА КИРИЛОВА КАРАИЛИЙСКА
                     ПЕНКА КЪНЧЕВА НЕДКОВА
                     ПЕНКА МАРИНОВА ГРОЗДЕВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА
                     ПЕНКА СТОЙКОВА ХРИСТЕВА
                     ПЕНКА СТОЯНОВА СЕВДАЛИНОВА
                     ПЕПА ИЛИЕВА ЦВЕТКОВА
                     ПЕТКА АТАНАСОВА ХРИСТЕВА
                     ПЕТКО КРЪСТЕВ ЧОКОЙСКИ
                     ПЕТКО КРЪСТЕВ ЧОКОЙСКИ
                     ПЕТКО НИКОЛОВ ГЕГОВ
                     ПЕТКО НИКОЛОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТРА ИВАНОВА СТАВРАКИЕВА
                     ПЕТРА ПРОДАНОВА АНДОНОВА
                     ПЕТРАНА ХРИСТЕВА КАЦАРСКА
                     ПЕТЪР АСЕНОВ ДАМЯНОВ
                     ПЕТЪР ВАЛЕРИЕВ ХРИСТОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАРАЧАНСКИ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР РАНГЕЛОВ КАРАЧАНОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ СПАСОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ СПАСОВ
                     ПЕТЪР ФРАНЦОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЬО КОСТАДИНОВ БОТЕВ
                     ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ЧОКОЙСКА
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЙСКА
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ВИДКОВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ БОТЕВ
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     РАДКА БОЖИЛОВА БИСТРАШКА
                     РАДКА ВЕЛИЧКОВА БОТЕВА
                     РАДКА ЙОВКОВА КОТОВА
                     РАДКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА
                     РАДКА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА
                     РАДКА НИКОЛОВА ВЕЛИЧКОВА
                     РАДКА СТОЯНОВА ВЪЛКОВА
                     РАДКА ТРИФОНОВА СТОЙКОВА
                     РАДКА ХРИСТОВА ЗЛАТАНОВА
                     РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СЕВДАЛИНОВ
                     РАДОСЛАВ ДИМЧЕВ ДИМОВ
                     РАДОСЛАВ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     РАЙКА ТОДОРОВА ДИМОВА
                     РАМАДАН МУСТАФОВ АЛИЕВ
                     РАНГЕЛ АНДРЕЕВ ХРИСТЕВ
                     РАНГЕЛ АТАНАСОВ ВЪЛКОВ
                     РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БОЖКОВ
                     РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КАРАЧАНОВ
                     РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОТОВ
                     РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
                     РАНГЕЛ ИВАНОВ ДЕЛИНСКИ
                     РАНГЕЛ ИВАНОВ КАРАЧАНОВ
                     РАНГЕЛ ИГНАТОВ КОСТОВ
                     РАНГЕЛ ЙОРДАНОВ МАВАЛСКИ
                     РАНГЕЛ КОСТАДИНОВ КИФИРСКИ
                     РАНГЕЛ КОСТАДИНОВ ЧАКЪЛСКИ
                     РАНГЕЛ СТОЙКОВ АТАНАСОВ
                     РАНГЕЛ СТОЯНОВ ТАСЕВ
                     РАНГЕЛ ТРИФОНОВ ВЪЛКОВ
                     РАФЕТ АЙВАЗОВ АСАНОВ
                     РАШО МЕХМЕДОВ КАМБОВ
                     РЕНИ СТЕФАНОВА ГЕРАШЕВА
                     РОЗА СТОЯНОВА КАРАГЬОЗОВА
                     РОСИЦА НАСКОВА КАМБОВА
                     РОСИЦА ЮРИЕВА ГАРВАЛСКА
                     РУМЕН АНТОНОВ МУРГАШЕВ
                     РУМЕН РАЛИНОВ ХАДЖИЙСКИ
                     РУМЯНА НЕДЕЛЧЕВА ГУДЖЕВА
                     РУМЯНА НЕНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     РУМЯНА НИКОЛОВА ТАМБУЛСКА
                     РУСИН ИВАНОВ ТАНКОВ
                     САВКА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА
                     СВЕТЛАНА ИЛИЕВА БОТЕВА
                     СВЕТОСЛАВА ДИМИТРОВА ТОШЕВА
                     СЕБИЛЕ РАМАДАНОВА АСАНОВА
                     СЕВЕРИНА МИТКОВА КИСЬОВА
                     СЕВЕРИНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
                     СЕЛИМЕ ЮСЕИНОВА КАМБОВА
                     СИЙКА СЛАВЧЕВА БОТЕВА
                     СИЛВАНА АЛЬОШЕВА КАМБОВА
                     СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА МУРГАШЕВА
                     СЛАВА ИВАНОВА ДЕМИРОВА
                     СЛАВЕН ТРИФОНОВ ТАЧЕВ
                     СЛАВКА АТАНАСОВА БОГДАНОВА
                     СЛАВКА ИВАНОВА БОТЕВА
                     СЛАВКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
                     СЛАВКА СТОИЛОВА КЪНЧЕВА
                     СЛАВЧО СПИРИДОНОВ ПИРОНКОВ
                     СОНЯ МАРИНОВА МЪМЪРСКА
                     СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     СОФИЯ ХРИСТЕВА МИЛЕВА
                     СОФКА НИКОЛОВА ГРИГОРОВА
                     СПАС ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
                     СПАС ЗЛАТКОВ КОСТАДИНОВ
                     СПАС ИВАНОВ ДЕЛИНСКИ
                     СПАС КУЗМАНОВ УЗУНОВ
                     СТАЙКА КРУМОВА КИФИРСКА
                     СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ДЕМИРОВ
                     СТАНИСЛАВ ТОШКОВ ЖЕЛЕВ
                     СТАНИСЛАВА ТОДОРОВА КЪНЧЕВА
                     СТАНКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
                     СТЕЛИАНА ЙОРДАНОВА ЗАПРЯНОВА
                     СТЕФАН АНГЕЛОВ ГЕРАШЕВ
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ ТОШЕВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ ЦАНКОВ
                     СТЕФКА ХРИСТОВА АНЕВА
                     СТОИЛА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     СТОИЛКА ЙОРДАНОВА ЧУЧУЛСКА
                     СТОИЛКА РАНГЕЛОВА ПАНАЙОТОВА
                     СТОИМЕН ГЕОРГИЕВ ЛИЧЕВ
                     СТОЙКА ВИДОЛОВА КОСТАДИНОВА
                     СТОЙКА НАЙДЕНОВА АНАСТАСОВА
                     СТОЙКО АТАНАСОВ СТОЙКОВ
                     СТОЙКО ИВАНОВ СТОЙКОВ
                     СТОЙКО РАНГЕЛОВ СТОЙКОВ
                     СТОЙНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     СТОЙНО ТОДОРОВ КИРКОВСКИ
                     СТОЙЧО ЗДРАВКОВ КАРАДЖОВ
                     СТОЙЧО КОСТАДИНОВ ХРИСТЕВ
                     СТОЯН АЛЕКСОВ ТИМЧЕВ
                     СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕЛИНСКИ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ МЪМЪРСКИ
                     СТОЯН ИВАНОВ ВИДКОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ НЕДКОВ
                     СТОЯН КИРИЛОВ КИФИРСКИ
                     СТОЯН КОСТАДИНОВ ВЪЛКОВ
                     СТОЯН КОСТАДИНОВ ДЕЛИНСКИ
                     СТОЯН КОСТАДИНОВ КИФИРСКИ
                     СТОЯН ПЕТКОВ ЧОКОЙСКИ
                     СТОЯН ПЕТРОВ БОТЕВ
                     СТОЯН РАНГЕЛОВ ТАСЕВ
                     СТОЯН РАНГЕЛОВ ТАСЕВ
                     СТОЯН ТОДОРОВ ДЕЛИНСКИ
                     СТОЯН ТОДОРОВ ТАМБУЛСКИ
                     СТОЯН ФИЛИПОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНА АЛЕКСАНДРОВА КОСТОВА
                     СТОЯНА ТОДОРОВА ТОШЕВА
                     СТОЯНКА АНГЕЛОВА НАНКОВА
                     СТОЯНКА АНДОНОВА ТАНКОВА
                     СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ВИДКОВА
                     СТОЯНКА ВЕЛИЧКОВА ХРИСТЕВА
                     СТОЯНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА КАЦАРСКА
                     СТОЯНКА КОСТАДИНОВА ВЪЛКОВА
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА ТЕОДОСИЕВА
                     СТОЯНКА РАНГЕЛОВА БОТЕВА
                     СТОЯНКА СТОЯНОВА БОЖКОВА
                     СТОЯНЧО КИРИЛОВ ИЛИЕВ
                     СТРАХИЛ СТОЯНОВ ТАМБУЛСКИ
                     ТАНЯ ИВАНОВА КЪНЧЕВА
                     ТАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     ТАШОНКА ТАНКОВА МИЛКАНСКА
                     ТЕНЧО ИВАНОВ ХРИСТЕВ
                     ТЕОДОРА НЕДЕЛЧЕВА ДЕЛИНСКА
                     ТЕОДОРА РУМЕНОВА ХАДЖИЙСКА
                     ТЕОДОРА ТОДОРОВА МАВАЛСКА
                     ТЕОФАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ТЕРЕЗА ЙОЗОВА КЪНЧЕВА
                     ТИНКА КЪНЧЕВА ВЪЛКОВА
                     ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОШЕВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ КЪНЧЕВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ СТОИЧКОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ МИЛЕВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ТОДОР ИЛИЕВ КЪНЧЕВ
                     ТОДОР КОСТАДИНОВ БИСТРАШКИ
                     ТОДОР КОСТАДИНОВ ГАРВАЛСКИ
                     ТОДОР КОСТАДИНОВ ХРИСТЕВ
                     ТОДОР КРЪСТЕВ МИЛКАНСКИ
                     ТОДОР МИТЕВ ЧОБАНОВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ КЪНЧЕВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ СПАСОВ
                     ТОДОР СТОЙНОВ КИРКОВСКИ
                     ТОДОР СТОЯНОВ ТАМБУЛСКИ
                     ТОДОР ТОДОРОВ ГОГИЧЕВ
                     ТОДОР ХРИСТОВ КАЛАЙДЖИЕВ
                     ТОДОРА ИВАНОВА ПИРОНКОВА
                     ТОДОРА СТОЯНОВА КИФИРСКА
                     ТОДОРКА АНДОНОВА ЗЛАТАНОВА
                     ТОДОРКА АТАНАСОВА РУСУЛСКА
                     ТОДОРКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
                     ТОДОРКА ИЛИЕВА КИФИРСКА
                     ТОДОРКА КРЪСТЕВА ДЕЛИНСКА
                     ТОДОРКА НИКОЛОВА КИРОВА
                     ТОДОРКА ПЕТКОВА ЛИЧЕВА
                     ТОДОРКА ПЕТРОВА НЕДКОВА
                     ТОДОРКА РАНГЕЛОВА ЦВЕТКОВА
                     ТОМИСЛАВ БОГДАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ТОНИ СТОЯНЧЕВА ЦВЕТКОВА
                     ТОНКА АТАНАСОВА ИЛИЕВА
                     ТОТЮ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ТОШКО СТАЛЕВ ЖЕЛЕВ
                     ТРЕНДАФИЛА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     ТРЕНДАФИЛА АТАНАСОВА ЯЛАНДЖИЙСКА
                     ТРИФОН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ТРИФОН КОСТАДИНОВ ТАНКОВ
                     ТРИФОН НИКОЛОВ КРЪСТЕВ
                     ТРИФОН РАНГЕЛОВ ВЪЛКОВ
                     ТРИФОН ТАНКОВ НИКОЛОВ
                     ФАНЧО АНДОНОВА КИФИРСКА
                     ФИДАН АСЕНОВ ТОЛСУЗОВ
                     ХРИСТИНКА КОЛЕВА АНДОНОВА
                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ МИЛЕВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ
                     ХРИСТО ЛЮБЕНОВ МИШЕВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ ТАНКОВ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ БОЖКОВ
                     ХРИСТО СТОЯНЧОВ ИЛИЕВ
                     ЦВЕТАН АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЕТАНА АПОСТОЛОВА ТАНКОВА
                     ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА СЕВДАЛИНОВА
                     ЦВЕТАНА КРЪСТАНОВА МИЛЕВА
                     ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ЦВЕТАНКА ИВАНОВА БИСТРАШКА
                     ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОИЧКОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА КАЛАЙДЖИЕВА
                     ШЕНКА МИТКОВА РАНГЕЛОВА
                     ЮЛИЯ МИЛЕНОВА КРЪСТЕВА
                     ЮЛИЯН ОГНЯНОВ КОВАЧЕВ
                     ЮРИ ОГНЯНОВ КОВАЧЕВ
                     ЮСЕИН АХМЕДОВ КАМБОВ
                     ЮСЕИН МУСТАФОВ КАМБЕРОВ
                     ЯНИЦА БОГДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЯНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЯНКА ИВАНОВА МИЛЕВА
                     ЯНКА МИНЧЕВА ЛИЧЕВА
                     ЯНКО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
       КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............
       СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........