Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 

Mожете да правите справка за движението на подадените от Вас документи, като кликнете на  линка: Деловодна справка

Ще се отвори нов екран, където трябва да въведете уникалния регистрационен номер на Вашия документ, който сте получили при приемането на Вашите документи.

Ако по някаква причина не сте получили такъв код, моля обърнете се към деловодството на Община "Марица" на тел. 032/907809.