Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 

Младежки Информационно-Консултантски Център „Младежка зона”-Пловдив в партньорство със Сдружение „Младежки глас–Пловдив”, Асоциация „Голям брат, голяма сестра – България”, Сдружение „Заедно за личностно развитие” и Център за Социална Рехабилитация и Интеграция „Олга Скобелева”, гр.Пловдив, стартира кампания „ТИ СИ ВАЖЕН“ през месец март 2015 година, насочена към стимулиране на младите хора в неравностойно положение към инициативност, творчество, предприемачество и пригодност за заетост.

В кампанията са предвидени 3 основни събития:

1. Семинар на тема „Младежкото предприемачество – мотивация за успех”, промоциращ услугите на ЦСРИ „ОЛГА СКОБЕЛЕВА” - Пловдив и с участието на млади предприемачи, изявени младежки лидери и други мотивационни говорители – проведено на 5 март 2015 г.

2. Мотивационен тренинг „Аспекти и ресурси за социално включване на младежи в неравностойно положение на пазара на труда”, в рамките на Европейската седмица на младежта /ЕСМ/ и представящ възможностите на Програма Еразъм+, както и на други европейски и международни програми за личностно и професионално развитие на младите хора – ще се проведена на 5 май 2015 г.

3. Спортна активност „Чрез спорт към социално включване”, посветена на Международния Ден на младежката активност, насърчаваща спорта и здравословния начин на живот като инструменти за социално включване – запланувано за провеждане на 12 август 2015 г.

Целта на кампанията е по атрактивен и достъпен начин да бъде предоставена информация и да бъде насърчено активното включване на младите хора в неравностойно положение в социалния и професионален живот.

Във всички събития са поканени да вземат участие младежи на възраст 15-25 години от гр.Пловдив, община Раковски, община Марица, община Садово и община Съединение.

За повече информация ТУК

http://www.mikcplovdiv.org/


В процеса на изпълнение на проект „МИКЦ МЛАДЕЖКА ЗОНА - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО“ на Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България“, чийто партньор е община „Марица“, на 22.04.2015г. се проведе Ден на кариерното ориентиране.

Домакин бе Читалище „Изгрев“, с.Рогош, което посрещна екипа от експерти на МИКЦ „Младежка зона“, представители на община и читалища, и млади хора на възраст от 15-29 години от селата Рогош и Маноле.

Подробна информация и снимков материал от проведените събития и дейности по проекта може да бъде намерена на:

Facebook МИКЦ МЛАДЕЖКА ЗОНА ПЛОВДИВ

Facebook ПРОЕКТИ МАРИЦА

www.MIKCPLOVDIV.ORG

2015-04-23

 


 

Ден за кариерно ориентиране в с.Рогош  22.04.2015г.,17.30ч., читалище „Изгрев”

2015-04-20

 


 

Поканата е към всички младежи на възраст от 15 г. до 29 г. жители на общината, представители на читалищата и кметовете на 19 населени места.

2015-03-13

 


 

 

МИКЦ МЛАДЕЖКА ЗОНА - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

 

Проект на Асоциация „Голям брат Голяма сестра - България", с финансовата подкрепа на Национална Програма за Младежта на ММС

Основната цел на проекта е да развие и надгради опита на създадения през 2010 г. МИКЦ „Младежка зона" в гр. Пловдив и да го утвърди като Център, предоставящ качествени и достъпни информационни, консултантски и обучителни услуги, отговарящи на потребностите на младите хора в гр. Пловдив и областта.

Дейностите, които ще се реализират през 2015г. обхващат територията на Община Пловдив, Община Марица, Община Садово и Община Съединение

Фокусът на дейностите, предвидени в настоящия проект, е подготовката на младежите за успешна трудова реализация и стимулиране на младежкото предприемачество в училище. Акцент в работата ще бъде привличане на младежи в неравностойно положение и такива от отдалечени географски региони към дейностите на Центъра и най-вече предоставяне на възможности за временна и постоянна трудова заетост на тези млади хора.

Резултатите, които очакваме от реализацията на проекта са:

 • повишаване на информираността и насърчаване на гражданската активност сред младите хора в
  обхванатите региони;
 • придобиване на личностни, социални и бизнес умения от страна на преките бенефициенти и
  подобряване на тяхната адаптивност към условията на пазара на труда;
 • насърчаване на доброволчеството, социалната отговорност и предприемаческия дух сред всички
  участници

Преки бенефициенти:

 • ученици, на възраст 15-19 години от училищата на територията на Община Марица,
  Община Съединение и Община Садово
 • безработни младежи на възраст 18- 29 години от гр. Пловдив, Община Марица, Община
  Съединение и Община Садово
 • младежи в неравностойно положение на възраст 15-19 години от институциите в гр.
  Пловдив

Основни дейности, които ще се организират на територията на общините-партньори:

>    Информационна кампания, представяща основните цели на проекта

>    Възможност за лични и групови консултации на млади хора и неформални младежки

групи и организации по следните въпроси: неформално обучение, младежко участие и предприемачество, активно гражданство, доброволчество, човешки и граждански права, младежка заетост, кариерно ориентиране, спорт и младежки туризъм, мобилност, околна среда и здраве, подготовка и реализиране на проекти.

>    Младежки инициативи и кампании

>    Включване на младите хора /15-20 години/ в цикъл от обучения за млади предприемачи

на следните теми:

Семинар „Моите цели - тренингът ще дава практическа информация по отношение на личните финанси и необходимостта учениците да идентифицират образователни и кариерни цели, базирани на техните умения, интереси и ценности.

Семинар „Моите силни страни" - ще се акцентира върху предприемчеството като в същото време се набляга и на социалните науки, умения за четене, писане, презентиране и представяне пред публика;

Семинар „Умения за успех" - ще бъдат засегнати интересни, обогатяващи знанията и уменията практически учебни теми по кариерно развитие и подготовка за работния живот; Основи на маркетинга и рекламата.

Семинар „Бизнес етика" - чрез практически упражнения ще се възпитават умения за вземане на етични решения в учениците в период, в който те се подготвят да навлязат на пазара на труда и да станат част от глобалната икономика

Семинар „Социален бизнес" - обучението ще се фокусира върху социалното предприемачество и върху създаването на бизнес, който разрешава определен социален или екологичен проблем. Участниците ще имат възможност да разберат какви са основните разлики в дейността на един социален бизнес от тази на обикновения бизнес;

Семинар „Моята виртуална фирма" - в последния обучителен модул участниците ще получат информация как се оперира с виртуални пари, ще бъдат разделени в отбори и ще се подготвят за предстоящата симулацията, в която ще тества бизнес уменията си в следващите няколко месеца.

Обученията ще се реализират в периода март -юли 2015г.

 

Първото обучение на тема «МОИТЕ ЦЕЛИ» е планирано за 7 и 8 март 2015г. и желаещите

да се включат в него, трябва да попълнят апликационна форма, публикувана на уеб

сайта на МИКЦ и профила във Фейсбук не по-късно от 25 февруари 2015г.


Всички обучения са двудневни и са напълно безплатни за участниците!


За повече информация за проекта, както и за възможностите да се включите в проекта,моля посетете:

www.mikcplovdiv.org

Facebook: МИКЦ

Младежка зона Пловдив

или ни пишете на office@bbbsbg.org