Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 
Регистър на даренията

 
Публичен регистър на продажбите в Община “Марица“, Област Пловдив за периода от 01.06.2008 година

 
Публичен регистър на общинските имоти в Община "Марица", Област Пловдив

 
Публичен регистър на наемите в Община "Марица", Област Пловдив

 
Публичен регистър на замяните в Община "Марица", Област Пловдив

 
Публичен регистър на даренията на имоти и вещи в Община Марица